Tuinbouw Jongeren Nederland

Landelijke groep

Vanuit diverse gebieden in Nederland zijn groepen tuinbouw jongeren die geregeld samenkomen: o.a. Westland, Oostland, Brabant, Bommelerwaard, Limburg en Overijssel. Vanuit Glastuinbouw Nederland is een landelijke groep tuinbouw jongeren opgericht om de betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten onder jongeren in de glastuinbouw. De stem, ideeën en inbreng van tuinbouw jongeren zijn van groot belang voor de toekomstige strategieën en beleid van de glastuinbouwsector.

Bijeenkomsten

Het bestuur van Tuinbouw Jongeren Nederland organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor alle tuinbouw jongeren tot 35 jaar die actief betrokken zijn bij de glastuinbouw, zowel teeltbedrijven als toeleveranciers. Tijdens de bijeenkomsten worden de jongeren bijgepraat over een specifiek thema. Daarnaast is het netwerken een belangrijk onderdeel.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024