IPM Tool

Weerbaar telen voor een gezond gewas

De IPM Tool is een hulpmiddel bij het toepassen van Integrated Pest Management (IPM), oftewel geïntegreerde gewasbescherming. De tool is een vraagbaak voor uitleg over alle aspecten van IPM en weerbaar telen. De acht stappen van IPM - van preventie tot leren & optimaliseren - zijn in zijn geheel te doorlopen of er kan gericht op een individuele stap worden ingezoomd. Glastuinbouwondernemers, gewasbeschermingsspecialisten en -adviseurs kunnen de tool gebruiken als checklist en als ideeënbron bij het opstellen van de IPM-strategie voor het (eigen) glastuinbouwbedrijf.

De tool is een gezamenlijk project van Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw.

Contact

Kyra Broeders

Beleidsspecialist Plantgezondheid

Glastuinbouw Nederland - © 2022