Bedrijfshygiëne

Contact

Liesbeth Nijs

Themaspecialist Plantgezondheid

Voorkomen, beter dan herstellen

Wanneer een aantasting van ziekten of plagen op het glastuinbouwbedrijf aanwezig is, is bestrijding niet altijd mogelijk. Daarnaast is het vaak duur en inefficiënt. Voorkomen is daarom altijd beter dan herstellen. Bedrijfshygiëne is daarbij heel belangrijk. Per teelt verschillen de te nemen hygiënische maatregelen. Na een teeltwisseling is het vaak mogelijk om schoon te starten, zeker wanneer het uitgangsmateriaal ook vrij is van ziekten en plagen.

FytoCompass

Incidenteel zijn er uitbraken van quarantaine organismen. Soms wordt maar één ondernemer geraakt, soms een groter deel van de keten. Op FytoCompass.nl is tijdens zo'n uitbraak informatie te vinden voor ondernemers en kunnen zij voor hun bedrijf een fytosanitaire risico inventarisatie en evaluatie (F-RIE) maken.

Voedselveiligheid

Groente en fruit zijn gezond, maar kunnen bron van voedselinfecties zijn. Incidenten laten wereldwijd zien dat dan de impact groot kan zijn, met veel zieken en soms ook dodelijke afloop. Ondernemers moeten continu het besef hebben dat ook een geringe besmetting met virussen, bacteriën of schimmels een doorwerking heeft in de keten. Dat vereist de eigen risicoanalyse actueel te houden en op te laten volgen door (hygiëne)maatregelen.

TuinbouwAlert
Om de bewustwording te versterken en praktische handvatten te geven met voornaamste beheersmaatregelen, verspreiden organisaties uit de groente- en fruitketen samen onder de noemer TuinbouwAlert informatiemateriaal aan hun achterban.

Contact

Liesbeth Nijs

Themaspecialist Plantgezondheid

Glastuinbouw Nederland - © 2024