Groene wereld

Er zijn de afgelopen decennia diverse internationale conferenties aan vooraf gegaan, maar inmiddels is er wereldwijd het besef dat we serieus werk moeten maken van duurzaamheid. Het klimaat verdient de volle aandacht om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Bedrijven in de glastuinbouw dragen daar een belangrijk steentje aan bij. 

Een verantwoorde glastuinbouw ziet er zo uit

  • In de glastuinbouw wordt er zuinig omgegaan met water. Door planten niet meer water te geven dan ze nodig hebben. Dat water wordt bovendien zoveel mogelijk opnieuw gebruikt.
  • De inzet van chemische middelen om planten te beschermen, wordt in rap tempo afgebouwd. Daar komen groene, milieuvriendelijke producten voor in de plaats.
  • De energie die nodig is om kassen te verwarmen komt meer en meer uit alternatieve warmtebronnen. Aardwarmte (geothermie) is daar een belangrijk voorbeeld van, maar ook biomassa is een alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas.
  • Efficiënt en verantwoord omgaan met alle grondstoffen kenmerkt de moderne glastuinbouw. Voorbeeld daarvan is de inzet van plantenresten als nieuwe grondstof voor materialen binnen de glastuinbouw, maar ook voor andere sectoren.

De Nederlandse glastuinbouw heeft zich belangrijke doelen gesteld op weg naar een groene wereld. Een verantwoorde glastuinbouw, dat is de komende jaren en decennia de missie van de kastelers van groenten, fruit, bloemen en planten.

Een wereld met circulaire oplossingen

In de Nederlandse circulaire kassen wordt heel zuinig omgegaan met onder andere grondstoffen, energie en water. Zo blijven aan het einde van de teelt stengels en bladeren over die vroeger naar de groenverwerkers werden gebracht. Wouter Duijvesteijn (Beyond Chrysant) teelt chrysanten en vertelt wat in zijn kas gebeurt met de reststoffen en laat mooie voorbeelden zien.

Ondernemers aan het woord

Hoe kun je het beste voedsel produceren?

Als we praten over hoe we ons voedsel het beste kunnen produceren, moeten we er volgens komkommerteler Inge de Vries (Drenthe Growers) voor waken dat zo’n gesprek eindigt in een welles-nietes discussie. 'Want misschien is er in Nederland wel ruimte voor alles.'

Glastuinbouw Nederland - © 2024