Europees ‘Tinder voor banen’-plan moet tekorten arbeidsmarkt uit derde landen invullen

Europa heeft in de toekomst meer handen en kennis nodig. Nu al lopen de tekorten in de arbeidsmarkt op, waaronder in de tuinbouw. In een vergrijzend Europa zullen die arbeidstekorten alleen nog maar verder toenemen. Daarom presenteerde de Europese Commissie afgelopen week een pakket om gericht meer talent uit derde landen aan te trekken en hun verblijf in de EU te faciliteren. Glastuinbouw Nederland verwelkomt dit voorstel voor gereguleerde en functionele migratie om onze Europese economie gezond te houden en illegaliteit tegen te gaan.

Onze Europese economie kan niet zonder gereguleerde migratie. De demografische ontwikkelingen gaan hard, ook in Nederland. Ondanks onze blijvende inzet op het opleiden en verder ontwikkelen van onbenut potentieel, zullen internationale werknemers nodig blijven om onze economie draaiende te houden. Tegelijkertijd leidt illegale migratie tot grote schendingen van mensenrechten. Dat wil de Commissie precies met dit voorstel tegengaan. Door arbeidsmigratie beter te reguleren houden we illegaliteit en uitbuiting buiten de deur en trekken we talentvolle werknemers aan voor onze maatschappij. 

EU-Tinder voor banen
Het belangrijkste onderdeel van dit voorstel is de oprichting van een EU-talentenpool. Met dit ‘Tinder voor banen’ wil de Commissie werkgevers matchen met werknemers op basis van hun vaardigheden. Het platform heeft niet alleen als doel om vacatures, zoals in de tuinbouw, sneller met gekwalificeerd talent in te vullen, maar ook om een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden te garanderen. Met dit wetsvoorstel zet Brussel in op goed en mensgericht werkgeverschap en het fundamenteel tegengaan van illegaliteit en misstanden.

Hiermee krijgt Brussel meer regie op dit dossier. Dat is hard nodig. Lidstaten als Duitsland en Portugal werven momenteel namelijk zelf al actief personeel in Afrika. Deze werknemers kunnen vrij door Europa bewegen en dat vergroot de kansen op misstanden. Door de mobiliteit van deze werknemers beter te monitoren en faciliteren voorkomen we dat. Zonder EU-beleid vindt migratie uit derde landen dus ook al plaats maar ontbreekt regie.

Kansen voor circulaire migratie
Glastuinbouw Nederland ziet in dit wetsvoorstel kansen voor circulaire migratie. Circulaire migratie heeft voordelen voor zowel Europa als derde landen. Het verbetert niet alleen de bilaterale samenwerking tussen Afrikaanse en Europese landen, maar vooral de economische ontwikkelingen van de thuislanden. De opgedane ervaring en connecties in circulaire migratieprogramma’s kunnen werknemers weer inzetten in de ontwikkeling van hun thuiseconomie om zo aansluiting te vinden met de internationale markt. De Commissie wil daar ook op inzetten door deze internationale werknemers te stimuleren zichzelf verder te ontwikkelen, zodat zij met meer kennis en vaardigheden naar huis terugkeren.  

Vervolgstappen
Nu zijn het Europees Parlement en de Raad van Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan zet. De komende periode zullen zij met elkaar onderhandelen over het voorstel van de Commissie en een positie innemen. Glastuinbouw Nederland staat daarbij in nauw contact met onze Europarlementariërs, Kamerleden en betrokken ministers om te werken aan functioneel en circulair migratiebeleid.

Jesse Schevel

Seizoen 7 Vlog uit de Kas 25 juli van start

Ook deze zomer komen er weer Vlogs uit de Kas. Daarin gaat Daan bij jongeren langs die in en om de kas werken. Dit jaar ontmoet hij niet alleen een scholier, maar bezoekt hij ook iemand die stage loopt op een glastuinbouwbedrijf. En hij loopt een dag…

Wat groeit er in de kas? Zachtfruit

In de Nederlandse kassen groeien niet alleen groenten, bloemen en planten, maar ook fruit. Deze teeltsoort wordt zachtfruit of kleinfruit genoemd. Alle kleine vruchten zonder klokhuis of grote pit vallen over het algemeen onder deze soort. Denk…

Varend Corso Westland 2024

Komend weekend vaart het feestelijke bloemencorso vanuit het Westland door Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Op 21, 22 en 23 juni is de parade van boten met prachtige bloemen, planten en heerlijke groenten te bewonderen. Dit jaar een…

Wat je niet wist over Nederlandse rozen

Het is vandaag de dag van de rode roos! Deze dag staat in het teken van rode rozen. Wist je dat Nederlandse rozen jarenlang van dezelfde rozenplant geknipt kunnen worden? De planten waar rozen aan groeien gaan wel acht tot negen jaar mee. Niet alleen…

Glastuinbouw Nederland - © 2024