‘Motivatie en vakmanschap werknemers belangrijker dan land van herkomst’

Glastuinbouw Nederland kan niet genoeg benadrukken dat de sector gemotiveerde werknemers nodig heeft, op alle niveaus. “In de media wordt regelmatig de indruk gewekt dat je onder andere schoolverlaters en ongeschoolden direct aan het werk kunt zetten in de land- en tuinbouw en dus ook in de glastuinbouw. Dat beeld moeten we zeker nuanceren”, zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, "de glastuinbouw is een hoogwaardige topsector."

In een reactie op het interview met minister Karien van Gennip (SZW) in het Algemeen Dagblad van dinsdag 14 juni stelt Glastuinbouw Nederland dat verse groenten, fruit, planten en bloemen kwetsbare producten zijn die vakkundig, handmatig moeten worden verzorgd en geoogst. Motivatie is daarbij van groot belang; gewasverzorging, plukken en oogsten moet je kunnen en moet je willen. Voor deze teelt- en oogstwerkzaamheden nemen ondernemers in het seizoen vooral internationale werknemers in dienst, die beschikbaar en aantoonbaar geschikt zijn. “Vaak keren deze werknemers een volgend oogstseizoen weer terug bij een teeltbedrijf. Zij zijn een groep vakkrachten die de glastuinbouw hard nodig heeft”, stelt de voorzitter.

Diverse niveaus
Te vaak wordt de indruk gewekt dat vooral laaggeschoolden aan de slag kunnen in de glastuinbouw, maar niets is minder waar. “De minister noemde in het interview met name jeugdige werklozen en schoolverlaters uit met name Frankrijk en Spanje als potentiele arbeidskrachten voor de horeca en tuinbouw. Maar schoolverlaters beschikken wellicht ook over competenties die de glastuinbouw prima kan gebruiken. De sector biedt immers werk aan werknemers op diverse niveaus, van ict, logistiek, marketing, sales en techniek tot de genoemde oogstwerkzaamheden. “Innovatie en ontwikkelingen op gebied van robotisering en digitalisering vragen om jonge, gemotiveerde talenten op diverse vakgebieden. Die kunnen uit Nederland komen, maar gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt ook uit andere EU-landen”, stelt Adri Bom-Lemstra.
De minister nuanceerde haar uitspraken in het AD overigens later op de dag. Er ligt geen plan om werklozen uit Franse probleemwijken naar Nederland te halen om hier de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden. 

Masterplan
Glastuinbouw Nederland noemt met name het belang van goed werkgeverschap, voor iedere werkende ongeacht functie of land van herkomst. “We hebben de ambitie om te komen tot een sector die bekendstaat als een goede en aantrekkelijke werkgever met een professioneel en sociaal personeelsbeleid voor iedere werkende. Daarbij horen: goede arbeidsvoorwaarden, kwalitatieve huisvesting en voldoende ontwikkelmogelijkheden.”
Incidenten bepalen echter het nieuws en daarmee het beeld bij al die potentiële werknemers die de glastuinbouw juist een prachtige toekomst kan bieden. Om die reden heeft Glastuinbouw Nederland het 'Masterplan Internationale Werknemers: Het móet en het kán anders!' opgesteld. “We maken ondernemers bewust van hun verantwoordelijkheden, stimuleren hen hun plichten na te komen en uit te dragen.”

Het interview uit het AD is hier te lezen (voor abonnees van krant of digitale platform).

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2022