Oostland

Nieuws

Nieuwe Oogst per februari voor alle leden Glastuinbouw Nederland

Vanaf 2019 zijn alle glastuinbouwondernemers verenigd in Glastuinbouw Nederland. De beleidsbeïnvloeding richting overheden, het aanjagen van innovaties en het uitwisselen van kennis vindt plaats vanuit één landelijke organisatie. In Glastuinbouw…

Bestuur

Ilone Douma-Ammerlaan

Voorzitter regio Oostland

Hans van Geest

Regiocoördinator Oostland

Frits Mostert

Secretaris subregio Oostland

Glastuinbouw Nederland - © 2024