Resultaten SIGN 2017

Gezonde voeding via zorgprofessionals

SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) ontwikkelde in 2017 een programma om vanuit gezondheid en zorgintermediairs de vraagkant voor groenten en fruit te stimuleren. In verschillende gemeenten is SIGN aan de slag om zorgprofessionals ertoe te bewegen voeding actief in te zetten bij het advies aan hun cliënten. In 2017 zijn twee pilots gestart om deze nieuwe routes vanuit de zorg te toetsen:

  1. In samenwerking met verloskundigen en diëtisten is het 9maanden menu ontwikkeld met specifieke recepten, tips en voedingsconcepten voor zwangeren. Ook is verkend welke factoren een rol spelen bij een gezondere voedingskeuze. Als vervolg op het project is gestart met een aanbod van snackgroenten en fruit waarmee verloskundigen het belang van gezonde voeding beter onder de aandacht van zwangeren brengen.
  2. Met huisartsen (financiering door Fonds Achterstandswijken - FAW) startten we met supermarktsafari’s en snackconcepten in de huisartspraktijken.

Waarde van groen op de werkplek

Hoe communiceer je de waarde van groen voor medewerkers van kantoren en instellingen? SIGN ontwikkelde zeven waardeniconen en twee Greennest Gallery exposities (Botanische Tuinen Utrecht, Amsterdam) om zowel aan consumenten als professionele belanghebbenden - kantoren, horecagelegenheden en architecten - te laten zien wat groen betekent. SIGN organiseerde drie symposia over het thema, zoals ‘Groen voor gezonde werkplekken’. Samen met start-ups zijn luchtzuiverende systemen die de functionaliteit van groen combineren met fraaie interieuroplossingen in kantoren ontwikkeld. Tot slot wordt gewerkt aan een animatie over de mentale voordelen van groen in gebouwen.

Verder realiseerde SIGN in 2017:

  • Ruimtebesparende bloemconcepten voor moderne compacte interieurs.
  • Greennest Hotel en Experience: op drie locaties in Nederland verkent SIGN samen met projectontwikkelaars de mogelijkheden voor unieke groene hotelconcepten.
  • Marktonderzoek voor luchtzuiverende systemen.
  • Visiedocument Circulaire productie voor Greenport Gelderland: verduurzaming tuinbouw door over sectoren heen samen te werken met organische mest en verhoogde weerbaarheid van de bodem.
  • Visiedocument Water en groen in stedelijke omgeving voor Greenport Westland: de technische mogelijkheden en beleidsinstrumenten op een rij.

Lees hier meer over de resultaten in de SIGNaal hoogtepunten 2017.

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies