Ruimte

Ontwikkelingsruimte

Om te kunnen blijven ondernemen is ruimte nodig voor ontwikkeling en uitbreiding van glastuinbouwbedrijven. Glastuinbouw Nederland zet zich in voor het behoud van voldoende fysieke ruimte en een vereenvoudiging van de regelgeving. Daarbij worden ondernemers binnen de (sub)regio’s ondersteund rondom planvorming op het gebied van ruimtelijke ordening, bodembeleid en klimaatadaptatie.

Het gaat hierbij om wijzigingen in streek- en bestemmingsplannen en omgevingsvisies voor glastuinbouwgebieden en verspreid liggende glastuinbouwbedrijven, aanpassing van waterbeheerplannen of bodem(structuur)plannen.

Greenports

Binnen de Greenports werken glastuinbouwbedrijven uit eenzelfde gebied intensief samen met toeleveranciers, handel, logistiek, kennis- en onderzoeksinstellingen, adviesbureau's en scholen. De Greenports vormen een belangrijke motor en drijfveer voor ontwikkelingen in de glastuinbouwsector.

De zes belangrijkste greenportclusters zijn: Noord-Holland NoordAalsmeer, Westland-OostlandVenloDuin- en Bollenstreek en Boskoop. Glastuinbouw Nederland participeert in de eerste vier van deze Greenports.

De Greenports vormen, samen met nog een aantal grootschalige productiegebieden (satellietgebieden), Greenport Holland.

Herstructurering

Glastuinbouw Nederland maakt zich sterk voor een toekomstgericht, duurzaam vestigingsbeleid voor de glastuinbouw met als speerpunt een goede inrichting op het gebied van water, energie, CO2, infrastructuur en landschappelijke inpassing.

Om dit te realiseren is tijdige herstructurering van het huidige areaal duurzaam bestemd glastuinbouwgebied van groot belang. Daarbij gaat het om de inrichting van een glastuinbouwgebied up-to-date te houden. Punt van aandacht is het scheppen van mogelijkheden om obstructies die (toekomstige) herstructurering voor de voeten kunnen lopen, weg te nemen. Bijvoorbeeld door het bieden van mogelijkheden om (bedrijfs)woningen te verplaatsen en watergangen te vergraven.

Nieuws

Specialisten

Leonie Claessen

Landelijk beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening | Regio-ondersteuner Noord-Holland

Bestemmingsplannen | Ruimtelijke visies

Hans van Geest

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening | Regio-ondersteuner Zuid-Holland

Glastuinbouw Nederland

Hans van Geest @Hans_van_Geest mrt 31
Gisteren raadsledentour @Lansingerland waarin nader kennis werd gemaakt met de land- en #glastuinbouw in de gemeent... https://t.co/16SWbi2vjq
Hans van Geest @Hans_van_Geest mrt 29
Kom op mbo'ers en hbo'ers ... meld je aan voor #CollegeTour in het #WHC en ontdek de kansen die de #glastuinbouw jo... https://t.co/CxShc8FRbg
Hans van Geest @Hans_van_Geest mrt 08
Gezamenlijke aanpak waterkwaliteit van @hhdelfland en #glastuinbouw ondernemers werkt! Waterkwaliteit in de glastui... https://t.co/XUUABDVZCN
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies