Bodembeleid

Contact

Leonie Claessen

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

De bodem

Voor de glastuinbouw is de bodem niet alleen van belang als teeltmedium (met name voor grondgebonden teelten) of ondergrond (voor substraatteelten), maar ook als bron voor water en energie. Het reguleren van het gebruik van de bodem is voor de glastuinbouw dan ook een onderwerp dat veel ondernemers treft. Glastuinbouw Nederland ondersteunt ondernemers binnen de (sub)regio’s rondom (ruimtelijk) beleid voor de bodem en ondergrond en het vastleggen daarvan in bijvoorbeeld bestemmingsplannen en omgevingsvisies.

Glastuinbouw Nederland - © 2022