GLAS-PAS

Contact

Leonie Claessen

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Persoonlijke advisering op het gebied van strategie

Glastuinbouw Nederland werkt momenteel aan het opzetten van individuele begeleiding van leden als extra betaalde dienst: GLAS-PAS. Dit staat voor GLAStuinbouw Persoonlijke Advisering op het gebied van Strategie. Het is een pilot die beperkt is tot het werkgebied Ruimtelijke Ordening en Stikstof, waarbij het vooral gaat om strategische advisering die leden in staat moet stellen om een bepaald traject succesvol te doorlopen.

Hoe werkt het?

Het gaat dus niet om het uitvoeren van allerlei (deel)onderzoeken, die vaak nodig zijn voor bijvoorbeeld vergunningverlening, maar juist om begeleiding in het hele traject. Vaak is het zo dat een glastuinbouwondernemer een procedure maar één keer kan starten. De wijze waarop dat gebeurt is erg belangrijk voor de kans op succes.
Omdat het nog om een pilot gaat, is de opzet simpel: met een raamovereenkomst worden de voorwaarden voor de dienstverlening vastgelegd en daarna volgt de concrete opdrachtverlening (veelal per e-mail). Uren worden doorberekend op basis van een tevoren overeengekomen tarief en er wordt een maximum gesteld aan het bedrag voor de individuele opdracht. Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Individueel belang

Uiteraard worden alleen opdrachten aangenomen die niet strijdig of concurrerend zijn met de belangenbehartiging van Glastuinbouw Nederland. De advisering dient het individuele belang van de klant, Glastuinbouw Nederland dient het collectieve belang. De dienstverlening is dus complementair aan collectieve belangenbehartiging en houdt zoveel mogelijk rekening met de belangenbehartiging van LTO Nederland (LTO Noord, ZLTO en LLTB), zodat andere agrarische activiteiten geen schade ondervinden.

Voorbeelden advies

Contact

Leonie Claessen

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Glastuinbouw Nederland - © 2022