Greenports

Zeven greenportclusters

Binnen de Greenports werken glastuinbouwbedrijven uit eenzelfde gebied intensief samen met toeleveranciers, handel, logistiek, kennis- en onderzoeksinstellingen, adviesbureau's en scholen. De Greenports vormen een belangrijke motor en drijfveer voor ontwikkelingen in de glastuinbouwsector.

De zeven greenportclusters zijn: Noord-Holland NoordAalsmeer, West-HollandVenloDuin- en Bollenstreek, Gelderland en Boskoop. Glastuinbouw Nederland participeert in de eerste vier van deze Greenports.

De Greenports vormen, samen met nog een aantal grootschalige productiegebieden (satellietgebieden), Greenports Nederland.

Contact

Leonie Claessen

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Glastuinbouw Nederland - © 2022