Greenports

Zes greenportclusters

Binnen de Greenports werken glastuinbouwbedrijven uit eenzelfde gebied intensief samen met toeleveranciers, handel, logistiek, kennis- en onderzoeksinstellingen, adviesbureau's en scholen. De Greenports vormen een belangrijke motor en drijfveer voor ontwikkelingen in de glastuinbouwsector.

De zes belangrijkste greenportclusters zijn: Noord-Holland NoordAalsmeer, Westland-OostlandVenloDuin- en Bollenstreek en Boskoop. Glastuinbouw Nederland participeert in de eerste vier van deze Greenports.

De Greenports vormen, samen met nog een aantal grootschalige productiegebieden (satellietgebieden), Greenport Holland.

Contact

Leonie Claessen

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Glastuinbouw Nederland - © 2021