Ruimtelijke ordening

Bestemmings- en omgevingsplannen

Rondom ruimtelijk beleid en bijvoorbeeld het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen en omgevingsvisies worden ondernemers binnen de (sub)regio's ondersteund door Glastuinbouw Nederland. Daarnaast zijn ook plannen en visies op het gebied van aanleg van infrastructuur (wegen, maar ook leidingentracés) of water voor de glastuinbouw van belang, zoals waterbeheerplannen.

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies