Circulaire Tuinbouw

Circulaire Tuinbouw

Jaaroverzicht 2021

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN)

Groen moet je doen

Contact

Dewi Hartkamp

Programmamanager SIGN

Peter Oei

Programmamanager SIGN

Glastuinbouw Nederland

A. Dewi Hartkamp @DewiNL jan 21
innovatieve tuinbouw sector die #gezondheid levert aan onze samenleving in gevaar!! #gezonde voeding #gezonde woo... https://t.co/t3Lq4I1zrm
Peter Oei @ptroei jan 19
Twee projecten centraal in Buyer group biobased bouwmaterialen, aanstaande maandag 15.30. Meld je aan bij sara.vell... https://t.co/sZ3PkfFMMO
Peter Oei @ptroei jan 19
Harm Valk geeft haarfijn aan waar de weeffout zit bij de warmtenetten, nu die vanwege gasprijsverhogingen de tariev... https://t.co/vYNZyv3HgA

Strategische innovaties

SIGN is een initiatief van Glastuinbouw Nederland. Als aanjager van innovaties versnelt SIGN de ontwikkeling naar een duurzame, vitale en gewaardeerde tuinbouw. SIGN heeft voor de uitvoering van haar innovatieprogramma een publiek-private samenwerking met het ministerie van LNV dat een cross-sectorale aanpak vergroot.

Initiatieven van SIGN werken vaak na enkele jaren door in de praktijk:

Circulaire Tuinbouw

SIGN werkt met kennis van binnen en buiten de sector aan grensverleggende perspectieven en nieuwe strategische markten. In pilots onderbouwt SIGN deze kansen in samenwerking met marktpartijen en overheden. In het programma Waard&Vol Groen 2016-2020 zijn nieuwe teelten en markten verkend met pilots voor luchtzuiverende wanden en de iGreen rugtas, Polyculturen, Personalised Food, Natuurlijkwerkt en GreenNest beleving en recreatie. 

In 2020 is SIGN gestart met het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Het open innovatieprogramma stimuleert experimenteerruimte, ondernemerschap en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Greenports, onderwijsinstellingen en ondernemers haken aan met circulaire projecten. Door de samenwerking met het ministerie van LNV verbind SIGN passend instrumentarium aan het programma.

Groen moet je doen

Contact

Dewi Hartkamp

Programmamanager SIGN

Peter Oei

Programmamanager SIGN

Glastuinbouw Nederland

A. Dewi Hartkamp @DewiNL jan 21
innovatieve tuinbouw sector die #gezondheid levert aan onze samenleving in gevaar!! #gezonde voeding #gezonde woo... https://t.co/t3Lq4I1zrm
Peter Oei @ptroei jan 19
Twee projecten centraal in Buyer group biobased bouwmaterialen, aanstaande maandag 15.30. Meld je aan bij sara.vell... https://t.co/sZ3PkfFMMO
Peter Oei @ptroei jan 19
Harm Valk geeft haarfijn aan waar de weeffout zit bij de warmtenetten, nu die vanwege gasprijsverhogingen de tariev... https://t.co/vYNZyv3HgA

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2022