CAO

2018 - 2019

In juni 2019 stemden de werkgevers- en werknemersorganisaties in met een nieuwe cao voor de glastuinbouw. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. De loonsverhoging, zoals die per 1 juli 2019 is overeengekomen, is 3,35%. Partijen zijn het daarnaast eens geworden over een verduidelijking van de functiewaardering ten aanzien van de productiefuncties glastuinbouwmedewerker 1 en 2. De 1,34% loonsverhoging die ondernemers op 1 januari 2019 op advies van Plantum en Glastuinbouw Nederland op vrijwillige basis hebben doorgevoerd, kan worden verrekend.

CAO Glastuinbouw

Modern en effectief personeelsbeleid draagt bij aan het succes van de onderneming en het imago van de sector. Personeelsvoorziening, cao’s en werkgeverslasten zijn van grote invloed op het rendement. Glastuinbouw Nederland zet zich in voor goed werkgeverschap, ontwikkeling van vakkennis en passende arbeidsvoorwaarden.

Ondernemersgroep Arbeid

Dit is hét platform van de leden van Glastuinbouw Nederland en Plantum voor het bespreken van wettelijke ontwikkelingen, de arbeidsmarkt en oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken.

Vanuit deze groep worden de bestuurlijk vertegenwoordigers gevoed, die een bestuurlijke rol vervullen binnen Colland ArbeidsmarktStigas, SAZAS, BPL en het daarboven coördinerende platform Colland Sectorraad.

De ondernemersgroep begeleidt de cao-onderhandelingen door de inventarisatie van de wensen bij de leden, het formuleren van de onderhandelingspunten, het ondersteunen van de onderhandelingsdelegatie en het (tussentijds) communiceren van de voortgang en resultaten. De ondernemersgroep benoemt een onderhandelingsdelegatie.

Deelname aan de ondernemersgroep staat open voor lid-ondernemers en hun P&O-medewerkers.

Certificering uitzendarbeid & huisvesting arbeidsmigranten

Met overheid, organisaties van werkgevers en werknemers vindt overleg plaats over de verdere regulering van uitzendarbeid en de huisvesting van arbeidsmigranten. Het aanpassen van de certificeringseisen voor uitzendbureaus en inleners en het vastleggen van afspraken in cao's zijn belangrijke thema's in het overleg.

Nieuws

Specialist

Peter Loef

Beleidsspecialist Arbeid

Glastuinbouw Nederland

Peter Loef @PeterMJLoef jul 05
Gisteren tijdens de opening van de All Climate Kas in het @WorldHortiCentr, namens het centrum voor innovatief vakm... https://t.co/pfG4NuW0Hz
Peter Loef @PeterMJLoef jul 05
Voor de leden van @GlastuinbouwNL hier een terugblik op de webinar over de nieuwe cao Glastuinbouw. https://t.co/wUTFUGSiUw
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies