Kennisbank Arbeid

Eén van de speerpunten van Glastuinbouw Nederland is om als sector bekend te staan als ‘goed werkgever’. Goed werkgeverschap komt tot uiting in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in de arbeidswoorden cao, de sociaal fonds cao (Colland) en het pensioenregeling (BPL). Er is aandacht voor veilig en gezond werken, aandacht voor duurzame inzetbaarheid (Colland en Kasgroeit) ontwikkeling), goede preventieve arbozorg (Stigas) en verzuimbegeleiding (Stigas) en professioneel personeelsbeleid (onder andere het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken, het bekend maken van de sectorale vertrouwenspersoon, normering van huisvesting van buitenlandse werknemers, het werken met (SNA) gecertificeerde uitzendbureaus, het begeleiden van werknemers die met ontslag worden bedreigd (mobiliteitscentrum). Ook moeten werkgeverslasten netjes worden afgedragen.

Om werkgevers in de sector maximaal te kunnen ondersteunen op het gebied van een correcte uitvoering van de cao, afdracht van premies en dergelijke is met andere LTO organisaties een sectorale kennisbank opgezet. Dit is de werkgeverslijn land- en tuinbouw. De beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland informeert de werkgeverslijn waar nodig en fungeert als aanspreekpunt en achtervang voor lastige vragen over de cao of andere zaken aangaande de factor arbeid in de glastuinbouw. In de kennisbank Arbeid vindt u snel informatie!

Glastuinbouw Nederland heeft samen met de andere LTO gelieerde organisaties alsook met de vakbonden vanuit het sociaal fonds Colland geld vrij gemaakt om de werkzaamheden voor de glastuinbouw te verrichten. Het bedrag is ten laste gebracht van de premie die alle glastuinders aan Colland afdragen.

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies