Standpunten Arbeid

Arbeidsrisico's bij teeltwisseling

Met de teeltwisseling is het belangrijk extra aandacht te hebben voor de veiligheid op uw bedrijf. Zorg bijvoorbeeld voor een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en maak schriftelijke afspraken met uw loonbedrijf. Bekijk alle praktische tips en informatie hier.

Arbeidsmigranten

Door het jaar heen werken zo’n 85.000 mensen in de kas. Op de bedrijven is veel productiewerk en bovendien is het werk in diverse teelten sterk seizoensgebonden. Dit vraagt om veel mensen, die op de arbeidsmarkt in Nederland onvoldoende beschikbaar zijn. Lees meer hierover.

Scholieren aan het werk in de kas

Tijdens de vakantieperiode is de kans groot dat in uw bedrijf jongeren komen werken. Jongeren vormen een kwetsbare groep. Lees daarom hier waar u aan moet denken met betrekking tot werktijden, toezicht en overige regels.

Hitteplan

Hoe beschermt u zich het beste tegen de zon in de kas? En waar moet u verder aan denken bij het werken bij warm weer? Bekijk hier de praktische tips. Bekijk hier de praktische tips in het Pools.

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies