Aardwarmte

Duurzame warmtebron

Aardwarmte (geothermie) is een belangrijke mogelijkheid om in de toekomst minder aardgas te gebruiken in de glastuinbouw. Ook het kabinet positioneert aardwarmte als belangrijke en kansrijke duurzame techniek in de warmtevisie.

Bekijk hier alle lopende en aangevraagde projecten.

Kennisagenda Aardwarmte

Aardwarmte is een innovatieve techniek. In de glastuinbouwsector zijn al een groot aantal projecten gerealiseerd en zijn meerdere projecten in ontwikkeling. Onderzoek om de techniek en de toepassing van aardwarmte te optimaliseren, is nodig.

Vanuit het programma Kas als Energiebron stelden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland de Kennisagenda Aardwarmte op. Samen met partijen uit de sector en ondernemers worden de onderwerpen voor de kennisagenda bepaald en onderzoeksvragen uitgezet.

Samenwerking

De aardwarmtesector is breder dan alleen glastuinbouw. Om de techniek aardwarmte uit te rollen, is het van belang dat andere sectoren (woningbouw, industrie) aardwarmte ook als kans zien. Sectoroverstijgende onderwerpen worden gezamenlijk opgepakt met Platform Geothermie  en de vereniging van operators DAGO. Gezamenlijk hebben we het doel om aardwarmte in Nederland verder ontwikkelen. 

QuickScan aardwarmte op uw locatie

Nieuws

Specialist

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron

Coördinatie Kas als Energiebron | PPS Energie TKI Tuinbouw | EnergiekEvent

Glastuinbouw Nederland

Piet Broekharst @pbroekharst jan 22
Verantwoord maar gestaag doorgaan met @geothermie in de glastuinbouw belangrijk op weg naar klimaatneutraal @KaE2020 https://t.co/v7CUsCVND7
Piet Broekharst @pbroekharst jan 21
@MarijnissenL Ter inspiratie lees: Ware winst van Christian Felber
Piet Broekharst @pbroekharst jan 09
Van harte gefeliciteerd! Ook op energiegebied top wat jullie doen. https://t.co/HpFE6Jy4Ai
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies