Elektrificatie

WKK

WKK verliest terrein als het gaat om de teruglevering aan het net door de sterk verslechterde spark spread. Voor belichte teelten blijft WKK, ook in de toekomst, de spin in het web om de bedrijven te voorzien van elektriciteit, warmte en CO2.

In de toekomstige verduurzaming van de energievoorziening kan WKK volgens LTO Glaskracht een belangrijke rol blijven spelen. WKK koppelt de productie van elektriciteit en warmte en kan dit bij een groeiend aanbod van duurzame elektriciteit en warmte op een flexibele manier met slimme ICT systemen en smart grids inpassen.

Door koppeling aan warmtenetten en omschakeling van aardgas naar biogas en biobrandstof kan WKK de spil vormen voor de verduurzaming van de energievoorziening. Door minimaal verlies van energie dankzij WKK wordt ook op gas bespaard en dalen de emissies.

Power-to-heat

Niet alleen flexibiliteit bij levering (met WKK) maar ook bij inkoop van elektriciteit wordt in de transitie naar een duurzame energievoorziening steeds belangrijker. Uit een verkenning blijkt dat in de loop der jaren Power to Heat (elektrisch verwarmen) een optie kan worden die enkele honderden uren per jaar inzetbaar is in de sector.
Een belangrijke hindernis wordt gevormd door de hoge piektarieven op elektriciteitstransport. Juist door de relatief geringe draaiuren van Power to Heat leidt dit tot een niet rendabele businesscase.

LTO Glaskracht zet zich in om in samenwerking met diverse stakeholders, waaronder de netbeheerders, tot een gedragen oplossing te komen waarin de belemmering door de piektarieven worden weggenomen.

Elektriciteit

De energievoorziening in de glastuinbouw wordt steeds meer gebaseerd op elektriciteit. Enerzijds door een groeiende automatisering maar vooral door een toename van belichting, zowel qua intensiteit als qua areaal. De glastuinbouwsector kan profiteren van de verduurzaming van de elektriciteitsproductie waardoor in de loop van de tijd de energievoorziening op deze manier klimaatneutraal kan worden. Anderzijds is de elektriciteitsvoorziening een kostenpost en is besparing essentieel voor de toekomst van de sector. Onder meer via Kas als Energiebron wordt ingezet op energiebesparing zoals LED verlichting.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies