Klimaatbeleid

Klimaatakkoord

Het mondiale Klimaatakkoord van najaar 2015 in Parijs heeft de toon gezet om wereldwijd tot een drastische vermindering van de CO2 uitstoot per 2050. De Europese Unie en de Nederlandse overheid hebben dit onderschreven. Er zijn meerdere mogelijkheden om toe te groeien naar een klimaatneutrale glastuinbouwsector. De belangrijkste sporen zijn geothermie, all-electric, restwarmte, groen gas en biomassa. Ook energiebesparing is essentieel mede omdat al deze genoemde energievormen een hoge kostprijs kennen.

Onder meer via het programma Kas als Energiebron wordt ingezet op kansen voor de sector om de ontwikkeling naar klimaatneutraal mogelijk te maken. Daarbij wordt in de lobby richting overheid en politiek ingezet op realistische doelstellingen voor de sector en ondersteunend beleid en regelingen. Het behoud van de verlaagde energiebelasting op ketelgas tot en met 2024 is daar onderdeel van.

Nieuws

Specialist

Rob van der Valk

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Klimaatbeleid | Energieakkoord | Energiemarkt | Netbeheer

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies