Klimaatbeleid

Klimaatakkoord

Het mondiale Klimaatakkoord van najaar 2015 in Parijs heeft de toon gezet om wereldwijd in te zetten op een drastische vermindering van de CO2-uitstoot per 2050. De Europese Unie vertaalt dit naar Europese en nationale verplichtingen. De Nederlandse overheid heeft als gevolg daarvan een doel om de CO2-emissie in 2030 te verlagen met 49% ten opzichte van 1990. De invulling van dit doel wordt vormgegeven in het Klimaatakkoord 2030.

Glastuinbouw Nederland heeft in 2017 de visie Klimaatneutrale Glastuinbouw opgesteld. Deze vormt de basis en het uitgangspunt voor de te maken afspraken in het Klimaatakkoord.

Onder meer via het programma Kas als Energiebron wordt ingezet op kansen voor de sector om de ontwikkeling naar klimaatneutraal mogelijk te maken.

Nieuws

Water in de zomer

De eerste warme zomerdagen hebben we al weer gehad. Op een aantal plaatsen in ons land is het grondwaterpeil nog niet geheel hersteld van de droge, warme zomer van 2018 en de eerste onttrekkingsverboden zijn al weer een feit. We nemen aan dat de...

Specialist

Rob van der Valk

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Klimaatbeleid | Energieakkoord | Energiemarkt | Netbeheer

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies