Warmtevoorziening

Contact

Hans van den Berg

Procesmanager Warmte

Aanleiding

Glastuinbouw Nederland heeft de visie Klimaatneutrale glastuinbouw vastgesteld. Voor de energievoorziening van de toekomst is de vervanging van aardgas door duurzame alternatieven als warmtebron van groot belang. In Nederland gaat het om de vervanging van circa 15 miljard m3 aardgas per jaar. In de beleidsaanpak van de energietransitie in Nederland staat regie door de lokale- en regionale overheden aan de hand van Regionale Energie Strategieën (RES) in samenwerking met stakeholders centraal.

Ontwikkeling warmteclusters

Glastuinbouw Nederland biedt bedrijven (in clusters) ondersteuning bij het opzetten van warmteclusters. Zij worden ondersteund met kennis en kunde in alle fases van de totstandkoming van klimaatneutrale opties voor de warmtevoorziening. Bij de aanpak en fasering wordt maatwerk geleverd op basis van de lokale situatie. Hierin wordt samengewerkt met lokale (provincie, gemeente en Greenport) en de landelijke overheid.

Doel is om uiterlijk eind 2020 voor alle glastuinbouwclusters in Nederland met voldoende potentieel (duurzame warmte opties, ondernemerschap etc.) een economisch haalbaar plan en een organisatie aanpak te ontwikkelen.

Contact

Hans van den Berg

Procesmanager Warmte

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2022