Warmtevoorziening

Warmtevoorziening

Warmte als energiebron is voor glastuinbouw een goede aanvulling op de bestaande mogelijkheden in de energievoorziening. In de warmtevisie en het Energierapport 2015 geeft minister Kamp aan dat hij de verduurzaming van de warmtevoorziening in Nederland verder wil versnellen zodat alle sectoren in Nederland vanaf 2050 vrijwel klimaatneutraal zijn. Een belangrijke aspect hierin is de realisatie van warmteprojecten.

Geothermie is een volledig duurzame warmtebron. Ook de ontwikkeling van restwarmteprojecten staat in het teken van de CO2-reductie en de vermindering van het gebruik van aardgas. Voor glastuinbouwondernemers zorgt warmtelevering voor een aanvulling op en vervanging van bestaande mogelijkheden in de energievoorziening. Glastuinbouw Nederland ontwikkelde een visie op warmtevoorziening.

De realisatie van warmtelevering moet vooral in de regio's vormgegeven worden. Warmte projecten vinden immers dicht bij de bedrijven zelf plaats. Glastuinbouw Nederland neemt daarom deel aan het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en heeft een procesmanager warmte aangesteld om groepen ondernemers in glastuinbouwclusters te ondersteunen als zij een omslag willen maken naar warmte.

Nieuws

Specialisten

Hans van den Berg

Procesmanager Warmte

Peter Tamerus

Procesmanager Warmte

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies