Micro-organismen

Microbiologische gevaren

Groente en fruit zijn gezond, maar kunnen bron van voedselinfecties zijn. Incidenten laten wereldwijd zien dat dan de impact groot kan zijn, met veel zieken en soms ook dodelijke afloop. Ondernemers moeten continu het besef hebben dat ook een geringe besmetting met virussen, bacteriën of schimmels een doorwerking heeft in de keten. Dat vereist de eigen risicoanalyse actueel te houden en op te laten volgen door (hygiëne)maatregelen.

Om de bewustwording te versterken en praktische handvatten te geven met voornaamste beheersmaatregelen, verspreiden organisaties uit de groente- en fruitketen samen onder de noemer TuinbouwAlert informatiemateriaal bij hun achterban.

Contact

Ingeborg Schouten

Themaspecialist Plantgezondheid

Glastuinbouw Nederland - © 2022