PPS Biologische bestrijding van schadelijke mijten

Beschrijving

Met het wegvallen van breedwerkende insecticiden zorgen plantetende mijten in diverse gewassen voor aanzienlijke schade, zowel in bedekte als in onbedekte teelten en ook tijdens de opslag van bloembollen. Verschillende schadelijke mijtensoorten zijn extreem klein of hebben een verborgen levenswijze achter knopschubben en andere plantendelen of in spintwebben. Daardoor zijn ze met de beschikbare roofmijtensoorten vaak moeilijk te bestrijden. In andere gevallen is het kasklimaat of het beschikbare voedsel beperkend voor de toepassing van de beschikbare roofmijtsoorten. Dit is een grote drempel voor de overgang van chemische naar biologische bestrijding. Dit project richt zich daarom op de biologische bestrijding van economisch belangrijke schadelijke mijten in een aantal Nederlandse tuinbouwgewassen. Het project bestaat uit 5 werkpakketten en loopt van medio 2017 tot medio 2020:

  1. Verzamelen, kweken en bijvoeren van nieuwe roofmijten. Dit werkpakket zal nieuwe roofmijten opleveren welke gekweekt worden voor verder onderzoek in de andere werkpakketten.
  2. Bestrijding van de tulpengalmijt tijdens de bewaring van tulpenbollen
  3. Bestrijding van de bramengalmijt in braam
  4. Bestrijding van weekhuidmijten in de sierteelt onder glas o.a. Amaryllis en Bromelia voedsel en schuilplekken (2019)
  5. Bestrijding van spint in komkommer

Het onderzoek wordt uitgevoerd door meerdere onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw en Wageningen UR Bomen, Bollen, Fruit (BBF). Project coördinatie ligt bij LTO Glaskracht Nederland. Het onderzoek is strategisch en innovatief van aard, maar zal ook in interactie met telers en bedrijven uitgevoerd worden om tot toepasbare oplossingen te komen. Deze PPS wordt gefinancierd door de overheid via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en de participerende partijen: Anthos/iBulb, Biobest, KAVB, LTO Glaskracht Nederland, NFO, Amaryllistelers en de gewas coöperaties Bromelia en Komkommer.

Projectnummer KV 1605-081
Looptijd 01-07-17   -   01-07-20
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten

Ralstonia solanacearum (Rsol).

Lopend

In 2015 is een variant van deze ziekteverwekker gevonden in kasrozen bij zowel opkweekbedrijven als telers. Roos was tot deze besmetting niet bekend...

Hygiëneprotocol Fusarium in sla

Afgerond

In het winterseizoen van 2014/2015 is een toename van uitval geconstateerd in de bedekte grondgebonden teelt van sla. De aantasting is in de loop van...

Onderzoek naar Xylella fastidiosa

Lopend

Het doel van dit project is fundamentele kennis van Xylella fastidiosa voor Nederland te ontwikkelen t.b.v. de NVWA inclusief keuringsdiensten en...

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies