Gerichte inzet van bankerplanten voor veerkrachtige teeltsystemen

Beschrijving

Doel:
Dit onderzoek heeft tot doel biologische bestrijding te verbeteren tegen luis en trips onder verschillende (klimaat)omstandigheden in opkweek en teelt. Dit gebeurt door het ontwikkelen van “standing armies” van specialistische bestrijders in bankerplanten. Voor telers zal dit project de volgende punten opleveren:

  • Nieuwe mogelijkheden om preventief verschillende soorten bestrijders in het gewas te laten vestigen, wat de bestrijding van lastige plaagsoorten zoals bladluis en verschillende soorten (invasieve) trips sterk kan verbeteren;
  • Een sluitend systeem voor biologische plaagbestrijding (ook bij de opkweek), zonder dat chemische bestrijding van lastige plagen hierbij roet in het eten gooit.

Projectbeschrijving:
De EU streeft naar een verder terugdringen van het gebruik van chemische middelen. Door het wegvallen van een deel van de curatieve bestrijdingsmogelijkheden van plagen met chemische middelen wordt het steeds belangrijker om populaties van natuurlijke vijanden preventief te laten vestigen in het gewas. Methoden zoals het bijvoeren van generalistische predatoren (e.g. roofmijten en roofwantsen) in het gewas zijn ondertussen gemeengoed geworden. In de meeste gevallen is dit echter onvoldoende om preventieve biologische bestrijding van belangrijke plaagsoorten zoals bladluis en trips te garanderen. Met behulp van bankerplantsystemen wordt het mogelijk om naast ‘standing armies’ van generalistische biologische bestrijders ook ‘standing armies’ van specialistische bestrijders in de kas te laten vestigen. Bovendien kan de vestiging van natuurlijke vijanden in het gewas met behulp van bankerplanten nog verder worden vervroegd, wat belangrijk is omdat plagen steeds vroeger in het teelt-seizoen worden gesignaleerd.

Het project heeft de volgende werkpakketten:

  • WP 1: Implementatie van bankerplant-systemen in de teelt en opkweek van glastuinbouwgewassen
  • WP 2: Bankerplant-systemen voor preventieve vestiging van specialistische bladluisbe-strijders: werken aan een uitgekiende combinatie van bankerplanten met alternatieve bladluissoorten voor het stimuleren van ‘standing armies’ van verschillende soorten specialistische bladluisbestrijders
  • WP 3: Bankerplantsystemen voor generalistische roofwantsen: onderozoeken van het vervroegen en verbeteren van de vestiging en gewas-kolonisatie van generalistische roofwantsen in de opkweek en de teelt 
  • WP 4: Toevoeging van een lokale licht- en/of warmtebron aan bankerplant-systemen: het effect van een toevoeging van een licht- en/of warmtebron aan één of meerdere in WP 2 en WP 3 ontwikkelde bankerplant-systemen wordt onderzocht. Doel is het stimuleren van de vestiging van natuurlijke vijanden bij ongunstige klimaatcondities.

Tevens wordt de kennis en infrastructuur die nodig is om de inzet van bankerplanten in de praktijk te laten slagen in kaart gebracht en getoetst in (inter)nationale s-men-werking met telers, adviseurs en opkweekbedrijven. 

Projectnummer P23004
Looptijd 01-10-23   -   01-10-26
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research

Onderzoek en projecten

Masterplan Fusarium 2.0

Lopend

Doel: Het doel is betere beheersing van Fusarium in de glastuinbouw. Dit doen we door de hele keten te betrekken van zaad tot plant, van de inzet van…

Kas als ecosysteem

Lopend

Doel: Het doel van dit project betreft verdere opbouw, toepassing en implementatie van het ondergrondse en bovengrondse ecosysteem in diverse…

Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw

Lopend

Doel: Het doel van deze pilot is het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken en te komen tot precisie…

Glastuinbouw Nederland - © 2024