LOX tegen Plagen

Beschrijving

Doel:
Het doel van dit project is plaagvrij materiaal (plant, substraat etc.) door middel van verstikking van plagen na het wegnemen van zuurstof uit gewas of substraat met stikstofgas (N2, LowOxygen, LOX). Aan het eind van het project is bekend of LOX sneller, goedkoper en/of veiliger is dan vergelijkbare technieken o.b.v. bijvoorbeeld CO2. 

Projectbeschrijving:
Het middelenpakket versmalt in rap tempo, waardoor bekende plagen minder goed in de hand kunnen worden gehouden en nieuwe plagen de kop op steken. De roep naar niet-chemische en duurzame alternatieven wordt steeds luider. Presscon staat recent in de aandacht wegens een innovatieve techniek van plaagbestrijding, waarbij een hoge concentratie stikstofgas (N2) in een afgesloten ruimte wordt gebracht om zuurstof te verdringen (<1%) en zodoende plagen te verstikken. De techniek is vergelijkbaar met CATT (Controlled Athmosphere Temperature Treatment) waarbij gebruik wordt gemaakt van hetzelfde principe (verstikking) wat bereikt wordt met behulp van verhoogd CO2. De techniek is veelbelovend, maar de effectiviteit moet worden getoetst op een scala aan plagen. Een gedegen gewasbrede verkenning van bruikbare toepassingen is noodzakelijk om te voorkomen dat diverse belanghebbenden elk voor zich moeten uitzoeken welke plagen gevoelig zijn voor welk regime. Vandaar het voorstel om dit onderzoek gezamenlijk op te pakken met diverse partners uit de glastuinbouw.

Over een periode van maximaal 6 maanden zullen 12 regimes getoetst worden, waarbij telkens binnen één week twee regimes na elkaar worden meegenomen (laag en hoog). Presscon werkt aan een vergrote versie van het systeem (kleine container) waarbinnen een grote hoeveelheid materiaal kan worden geplaatst en gelijktijdig behandeld. 

Naast de toepassing op plagen zullen neveneffecten op plantmateriaal worden beoordeeld, zoals groeivertraging, schade, ziektegevoeligheid. Daarbij kan gezocht worden naar methoden om eventuele nadelige effecten te beperken. Het resultaat zal bestaan uit toepassingsprotocollen voor de getoetste plagen in de geselecteerde materialen.

Projectnummer P23007
Looptijd 01-12-23   -   01-06-24
Afgerond Nee
Uitvoerder Stichting Control in Food & Flowers (SCFF)

Onderzoek en projecten

Masterplan Fusarium 2.0

Lopend

Doel: Het doel is betere beheersing van Fusarium in de glastuinbouw. Dit doen we door de hele keten te betrekken van zaad tot plant, van de inzet van…

Kas als ecosysteem

Lopend

Doel: Het doel van dit project betreft verdere opbouw, toepassing en implementatie van het ondergrondse en bovengrondse ecosysteem in diverse…

Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw

Lopend

Doel: Het doel van deze pilot is het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken en te komen tot precisie…

Glastuinbouw Nederland - © 2024