Stabiele ecosystemen voor beheersing van opkomende plagen in kassen

Beschrijving

Voor een afdoende beheersing van floeëmzuigende insecten als bladluis zijn veel bloemisterij en glasgroenteteelten in hun geïntegreerde teeltsystemen zeer afhankelijk van een krimpend pakket aan chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dit project beoogd een stabieler ecosysteem te ontwerpen, die opkomende plagen als bladluis effectiever kunnen onderdrukken en/of beheersen. Door een stabieler ecosysteem in de kas, dat wil zeggen een robuuster systeem van natuurlijke vijanden in de verschillende glastuinbouwgewassen, zal de inzet van chemische middelen kunnen worden verminderd. Daarnaast kan door dit robuustere systeem, de teeltzekerheid worden vergroot, hetgeen de productie en kwaliteit van het geteelde product ten goede komt.

Het doel is stabielere ecosystemen in kassen te ontwikkelen, waardoor de bestrijdings- c.q. beheersingscapaciteit voor bladluis wordt vergroot. Het project is ingedeeld in een viertal werkpakketten:

  • WP1: Selectie van complementaire bestrijders die elkaar aanvullen en versterken tegen luis
  • WP2: Ontwerpen en valideren van het ecosysteem met complementaire bestrijders tegen luis
  • WP3: Verstorende interacties inzichtelijk maken
  • WP4: Integratie van aanvullende schimmels & maatregelen tegen luis

Kennis uit dit onderzoek moet breed inzetbaar zijn voor de gehele glastuinbouw. Zowel sierteelt als glasgroenteteelten ondervinden veel hinder van luis.

Projectnummer P20002
Looptijd 01-01-20   -   31-12-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten

Screeningsonderzoek Plantgezondheid

Lopend

Doel is een doorlopend onderzoekprogramma op te stellen waarbij biologische en chemische middelen en maatregelen worden getest tegen diverse...

Weerbaar wortelmilieu

Lopend

Doel van dit project is om kennis over de ontwikkeling van micro-organismen in substraatteelten te leveren, waarmee weerbaarheid, via gerichte keuze...

Glastuinbouw Nederland - © 2021