Duurzame beheersing van onkruiden

Beschrijving

Doelstelling van dit project is om de afhankelijkheid van chemisch-synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen te verminderen door duurzamer de onkruiddruk te verlagen of de onkruiden beter te beheersen met behoud van productiviteit en kwaliteit van de te telen gewassen. Het gehele project is toegespitst op de sectoren akkerbouw, sierteelt onder glas, bloembollenteelt en melkveehouderij.

In vrijwel alle sectoren lijken op dit moment gewasbeschermingsmiddelen - en in het bijzonder glyfosaat - onmisbaar om onkruiden te bestrijden. Het aantal beschikbare en toegelaten middelen tegen onkruid wordt steeds kleiner. Dat geldt ook voor teelten onder glas. Het onderzoek voor de glastuinbouw richt zich op een aantal hardnekkige problemen met als pilotgewas cymbidium en lelie, en heeft als doel om de effectiviteit van middelen, methoden en combinaties daarvan op de meest belangrijke onkruiden in de glastuinbouw inzichtelijk te maken.

  • Cymbidium: Een inventarisatie zal plaatsvinden naar middelen, methoden en een combinatie van middelen en methoden tegen springklaver, levermos en varens. Proeven worden uitgevoerd bij telers met jonge snij- of potcymbidium planten in potten. De ontwikkeling van onkruiden wordt geprobeerd tegen te houden in het onderzoek.
  • Lelie: Een inventarisatie zal plaatsvinden naar middelen, methoden en een combinatie van middelen en methoden tegen vogelmuur, herderstasje, kamille, perzikkruid, melde en gras. Proeven in de lelieteelt onder glas worden uitgevoerd in de grond en in kisten. Dit kan op een proeflocatie of bij telers in de praktijk. De proefuitvoering zal plaatsvinden, zoveel als mogelijk toepasbaar, volgens de richtlijnen van EPPO PP1/088(3). Gedurende de proef vinden enkele beoordelingen plaats van onkruidontwikkeling, fytotoxiciteit en productie.

Vanuit Kennis in je Kas (KijK) wordt er alleen meegefinancierd aan de glastuinbouw gerelateerde werkpakketten met aanvullende financiering vanuit de gewas coöperaties. Het is de verwachting dat de uitkomsten gewasoverschrijdend kunnen worden toepast in de glastuinbouw.

Projectnummer P20007
Looptijd 01-01-20   -   31-12-23
Afgerond Ja
Uitvoerder Vertify
Document

Onderzoek en projecten

Weerbaar wortelmilieu

Afgerond

Doel van dit project is om kennis over de ontwikkeling van micro-organismen in substraatteelten te leveren, waarmee weerbaarheid, via gerichte keuze…

Biodiversiteit

Afgerond

Vanuit maatschappelijk en teelttechnisch oogpunt wordt steeds meer gesproken over inzet en behoud biodiversiteit. Niet alleen vanuit ondernemers zelf…

Weerbaarheid

Lopend

Fundamenteel begrip van werkingsmechanismen, microbiële ecologie en fysiologie is de sleutel om tot robuuste weerbare toepassingen te komen. De…

Glastuinbouw Nederland - © 2024