Aanpak CABY virus

Beschrijving

Doel:
Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases wordt melding gemaakt dat het Cucurbit Aphid-Borne Yellow virus (CABYV) ook in de Nederlandse kassen is aangetroffen. Dit virus CABYV behoort tot de groep van polerovirussen. Het plantenvirus is pas voor het eerst beschreven in 1988 door een vondst in Zuid-Frankrijk, maar was mogelijk al veel langer aanwezig in Azië en delen van Zuid-Europa. Het virus is niet gereguleerd (heeft dus geen Q-status), maar kan in de teelt van alle komkommerachtigen, waaronder o.a. komkommer, augurk, courgette en meloen, tot aanzienlijke schade leiden. Dit varieert van 10% plantuitval tot het volledig wegvallen van plantvakken.  Het virus wordt via bladluizen overgedragen. Gezien de grote bladluisdruk op de bedrijven is het van belang om de telers zo snel mogelijk van informatie te voorzien. Enerzijds over de levenswijze van dit virus incl. schadebeelden, de wijze van overdracht en protocol bij teeltwisseling om te voorkomen dat dit virus zich doorzet in de nieuwe teelt. Het doel is kennis te delen en nieuwe kennis te genereren om verdere verspreiding van het CABY virus in de Nederlandse glastuinbouw te voorkomen.
Door middel van dit project krijgen telers alle beschikbare kennis en relevante informatie van dit nieuwe virus in Nederland. Met deze kennis kan het beheersingssysteem verscherpt worden, waardoor verdere verspreiding zoveel mogelijk voorkomen wordt. Bedrijven waar dit virus reeds voor komt krijgen concrete handvaten om bij de teeltwissel te zorgen dat eliminatie van dit virus plaatsvindt.

Projectbeschrijving:
Het project is onderverdeeld in drie onderdelen die onderling met elkaar verweven zijn:
WP1. Factsheet CABY virus met daarin schadebeelden, levenswijze en verspreiding
WP2. Testen naar verspreiding CABY virus via jonge luizen en bepalen incubatietijd CABY virus na infectie door luis
WP3. Hygiëne protocol om bij teeltwissel aantasting van het CABY virus te elimineren

Resultaten

Conclusies onderzoek:

  • Onder de geteste omstandigheden, is de incubatietijd van CABYV na overdracht door katoenluis in twee-weken oude planten, twee tot drie weken.
  • Onder de geteste omstandigheden, is de incubatietijd van CABYV na overdracht door katoenluis in zes-weken oude planten, vijf tot zes weken.
  • Er is geen overdracht aangetoond van CABYV door perzikluis in twee- en zes-weken oude planten.
  • Katoenluis kan minimaal drie weken besmettelijk blijven na opname van CABYV, maar de efficiëntie van de overdracht lijkt met de tijd af te nemen.
  • Overdracht van CABYV door gevleugelde katoenluis is aangetoond.
  • Overdracht van CABYV door de nakomelingen van CABYV-besmette katoenluizen is niet aangetoond.
  • Overdracht van CABYV door kaswittevlieg is niet aangetoond.
Projectnummer P21009
Looptijd 25-08-21   -   31-12-21
Afgerond Ja
Uitvoerder Groen Agro Control
Document

Onderzoek en projecten

Masterplan rupsen in de glastuinbouw

Lopend

Doel: Toetsen nieuwe effectieve en realistische principes en concepten om de twee soorten rupsen die voor de meeste schade in de glastuinbouw zorgen,…

Glastuinbouw Nederland - © 2022