Meetstandaard microbiologische kwaliteit groeimedia

Beschrijving

Volledige projectnaam: Naar een standaard voor het meten van de microbiologische kwaliteit van groeimedia op basis van hernieuwbare grondstoffen.

Doel:
Ontwikkelen methodiek microbiologische kwaliteit groeimedia (organisch) op basis van hernieuwde grondstoffen (veenarm/vrij) om kwaliteit nieuwe groeimedia te meten en actief te sturen op plantweerbaarheid.

Projectbeschrijving:
Het project wordt uitgevoerd in zeven werkpakketten (WP’s).
WP1. Optimalisatie methodieken (mnd 1-12)
De technische randvoorwaarden worden bepaald en onderzoektechnieken zullen worden geoptimaliseerd voor toepassing in de vervolg werkpakketten.
WP2. Kennisontwikkeling microbiologische kwaliteit (mnd 7-42)
Hierin worden drie plantensoorten geselecteerd die snel groeien onder standaardcondities in de kas. Er worden vier kansrijke veenarme groeimedia geselecteerd. De groei van de planten op de verschillende media wordt gevolgd en diverse groei parameters worden vastgelegd. Op basis van de resultaten wordt er één plantensoort (cultivar) gekozen om als referentie te dienen in het evalueren van groeimedia.
WP3. Bijdrage constituenten aan microbioom groeimedia (mnd 18-42)
De referentiemethode wordt gebruikt om de bijdrage van individuele constituenten (individuele producten) aan het microbioom van de samengestelde groeimedia te bestuderen.
WP4. Effect bewaring groeimedia (mnd 24-42)
Alternatieven voor veen kunnen soms niet het jaarrond worden geproduceerd en zullen dus gedurende enige tijd bewaard moeten worden. Het effect van bewaring van groeimedia op het microbioom en de gevolgen daarvan voor fysisch-chemische eigenschappen en plantengroei – en kwaliteit zal worden geëvalueerd op een selectie van de groeimedia.
WP5. Effect additieven (mnd 24-42)
De ontwikkelde kennis zal ook worden gebruikt om het effect van organische additieven met een grote microbiële diversiteit op het microbioom te bestuderen in relatie tot fysisch-chemische parameters, groei en plantkwaliteit.
WP6. Naar een referentiemethode (mnd 36-42)
Beschrijving van een referentiemethode (algoritme) voor analyse van de (microbiologische) kwaliteit van groeimedia.
WP7. Groeimedia in de praktijk (mnd 18-42)
Op basis van gegenereerde data worden mengsels samengesteld voor proefteelten bij telers. Deze en reeds beschikbare veenarme groeimedia worden in de praktijk geëvalueerd en gevalideerd. De resultaten worden gerelateerd aan die van een referentiemethode (algoritme) om te zien in hoeverre deze kunnen worden geëxtrapoleerd naar andere gewassen en groeicondities.

Projectnummer P22003
Looptijd 01-01-22   -   31-12-25
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten

Masterplan rupsen in de glastuinbouw

Lopend

Doel: Toetsen nieuwe effectieve en realistische principes en concepten om de twee soorten rupsen die voor de meeste schade in de glastuinbouw zorgen,…

Aanpak CABY virus

Afgerond

Doel: Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases wordt melding gemaakt dat het Cucurbit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024