Masterplan rupsen in de glastuinbouw

Beschrijving

Doel:
Toetsen nieuwe effectieve en realistische principes en concepten om de twee soorten rupsen die voor de meeste schade in de glastuinbouw zorgen, namelijk de Turkse mot (Chrysodeixis chalcites) en de Duponcheliamot (Duponchelia fovealis) en deze effectief te kunnen bestrijden met een functioneel ecosysteem, bestaande uit zowel macrobiologische als microbiologische bestrijders om uiteindelijk een robuust biologisch totaalsysteem neer te zetten tegen deze rupsen.

Projectbeschrijving:
Dit project wordt verdeeld in vijf werkpakketten.
Werkpakket 1:
Richt zich op het vergroten van de kennis van het gedrag van rupsen en motten in de kas. Deze kennis is van belang om de monitoring te verbeteren in de praktijk. Daarnaast kan met de kennis onderzoek gedaan worden naar gedragsverandering van rupsen en motten, alsmede naar het effectiever inzetten van biologische bestrijders.
Werkpakket 2:
Richt zich op het toetsen van nieuwe manieren om de vestiging van de sluipwesp Euplectrus phthorimaea en de roofwants Podisus maculiventris te stimuleren. Deze nieuwe natuurlijke vijanden zijn met betrekking tot de rupsenstadia van Turkse mot die ze kunnen bestrijden complementair aan de huidig beschikbare en/of reeds in andere projecten onderzochte natuurlijke vijanden.
Werkpakket 3:
Richt zich op het vergroten van de blootstelling van rupsen aan microbiologische middelen door middel van gedragsbeïnvloeding. Voor de werking van de middelen is het belangrijk dat de gevoelige rupsenstadia met het middel in aanraking komen. Dit onderzoek zal voor zowel Turkse mot als voor Duponchelia voor tenminste twee modelgewassen worden uitgevoerd waarbij het met de meest up-to-date spuittechnieken niet lukt om een volledige dekking van het gewas te realiseren. Voor de rupsen van Turkse mot (Chrysodeixis chalcites) zal worden onderzocht bij welke teeltmaatregel de rupsen naar de boven/buitenkant van het gewas bewegen. Voor de rupsen van Duponchelia fovealis worden de mogelijkheden voor een attract- en kill methode voor zowel de rupsen als de motten onderzocht.
Werkpakket 4:
Richt zich op het vergroten van de vatbaarheid van de rupsen van Turkse mot voor baculovirussen. In het onderzoek zullen naast het eerder door WUR glastuinbouw uit Chrysodeixis chalcites geisoleerde baculovirus isolaat - genaamd ChchNPV – ook andere isolaten van baculovirussen worden meegenomen.
Werkpakket 5:
Richt zich op de combinatie van preventieve en curatieve biologische strategieën voor rupsenbestrijding in een robuust en weerbaar teeltsysteem voor twee modelgewassen die kampen met problemen met Turkse mot en twee modelgewassen die kampen met problemen met Duponchelia.

Projectnummer P22004
Looptijd 01-01-22   -   31-12-25
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten

Aanpak CABY virus

Afgerond

Doel: Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases wordt melding gemaakt dat het Cucurbit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024