Biodiversiteit in en om de Kas

Beschrijving

Doel:
Dit project beoogt herstel van de biodiversiteit om de kas, voor een beter imago en vanuit maatschappelijke verantwoording. Daarbij is het doel een zo laag mogelijk risico op extra plaag- en ziektedruk en het onwikkelen van beter onderbouwde kennis over biodiversiteit voor een betere afstemming met lokale overheden. Verder heeft het project een mogelijkheid om met biodiversiteit het aantal soorten biologische bestrijders te verbreden en daarmee bestrijdingssystemen in kassen te verbeteren tot doel.

Projectbeschrijving:
De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. De Nederlandse overheid werkt op verschillende manieren aan het herstel van biodiversiteit en daarbij ligt ook een belangrijke opgave voor het glastuinbouwgebied. De afgelopen 4 jaar is binnen de PPS “Biodiversiteit in en om de kas” een start gemaakt met de aanleg van biodiversiteitsstroken rondom kassen. De resultaten zijn tot nu toe positief: er worden aanzienlijk meer natuurlijke vijanden gevonden. Er werd echter ook meer trips gevonden in de bloemranden, waarvan een groot aantal schadelijke tripssoorten. In hoeverre de toename van insecten rondom de kas tot verhoogde plaagdruk leidt en of de verrijking van natuurlijke vijanden rondom kassen ook kan bijdragen aan een betere bestrijding in kassen is nog maar beperkt onderzocht. 

Het project bestaat uit 4 werkpakketten:

  1. “Living lab” biodiversiteit rondom de kas: 20 glastuinbouwbedrijven vergroten biodiversiteit op hun terrein rondom kassen met aanleg van biodiversiteitsstroken. Deze worden intensief gemonitord. Daarnaast worden bedrijven waar geen maatregelen worden getroffen worden gemonitord als controlegroep.
  2. Oogsten en inoculeren van natuurlijke vijanden: er worden methoden ontwikkeld om nuttige en aanvullende natuurlijke vijanden in biodiversiteitsstroken rondom kassen te “oogsten” en te inoculeren in de kasteelten.
  3. Plaagmigraties en virusoverdracht: er wordt specifiek gekeken naar de mogelijke risico’s op de plaagdruk in het algemeen en op virusoverdracht vanuit de kasomgeving naar teelten in kassen in het bijzonder.
  4. Database biodiversiteit en KPIs: de database met kennis over de functionele eigenschappen en risico’s van plantsoorten wordt aangevuld. Het doel is om per teelt en grondtype de samenstelling van biodiversiteit te kunnen samenstellen en voorspelling te kunnen doen over de te verwachte impact op plaagbeheersing en bijdrage aan herstel van biodiversiteit.
Projectnummer P24001
Looptijd 01-01-24   -   01-01-27
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen Universiteit & Research, BU Glastuinbouw, Universiteit Leiden, Innoplant

Onderzoek en projecten

LOX tegen Plagen

Lopend

Doel: Het doel van dit project is plaagvrij materiaal (plant, substraat etc.) door middel van verstikking van plagen na het wegnemen van zuurstof uit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024