Inbreng Tweede Kamerverkiezingen 2021

Glastuinbouw werkt samen aan gezondheid en geluk

In aanloop naar de verkiezingen in 2021 stelde Glastuinbouw Nederland het Verkiezingsmanifest Glastuinbouw op met daarin belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. Dit manifest is met een groot aantal politieke partijen gedeeld. 

In het manifest wordt de unieke positie van de sector benadrukt en de bijdrage die de ondernemers in de glastuinbouw kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen. We reiken oplossingsrichtingen aan, maar vragen daarvoor ook de nodige inzet vanuit Den Haag.

Glastuinbouw Nederland - © 2021