Meldpunt Toezicht en Handhaving

Contact

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Deel uw ervaringen over handhaving en toezicht

Leden van Glastuinbouw Nederland kunnen via de meldknop hiernaast (alleen zichtbaar voor ingelogde leden) hun ervaringen delen over toezicht en handhaving van de verschillende milieuregels door met name het waterschap en de omgevingsdienst.

Als er binnen een relatief korte periode meerdere signalen binnenkomen over hetzelfde bevoegde gezag, dan kan dat aanleiding zijn voor Glastuinbouw Nederland om met de betreffende instantie in overleg te gaan. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat Glastuinbouw Nederland zich gaat bezighouden met de individuele bedrijfssituatie en bijvoorbeeld bezwaarschriften gaat schrijven. Dat is en blijft het werk van een adviesbureau.

Glastuinbouw Nederland - © 2021