Stikstof

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Met ingang van 29 mei 2019 ligt de vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet stil. De Raad van State heeft op die datum het gebruik van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vernietigd. Met de PAS kon aantoonbaar worden gemaakt dat er geen sprake is van significante effecten op voor stikstof gevoelige natuur agv van een activiteit. De PAS is sindsdien echter niet meer bruikbaar. Alleen definitief geldende Nb/Wnb-vergunningen zijn nu rechtsgeldig (Wnb – Wet natuurbescherming).

Stappenplan

In het stappenplan Stikstof staan de nu geldende regels en wat de opties zijn.

Wat hield de PAS in?

Onder de PAS was een melding of vergunning nodig voor het uitstoten van stikstof middels een stookinstallatie. Onder de 0,05 mol/kg/ jaar depositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, was geen actie nodig, maar moet wel met een berekening kunnen worden aangetoond dat het bedrijf minder dan deze drempelwaarde uitstoot. Tussen 0,05 en 1 mol moest een melding worden gedaan en boven de 1 mol stikstofdepositie kg/ per jaar was een vergunning nodig. De hoogste uitstoot tussen 2012 en 2014 was het uitgangspunt. Dit ‘bestaand gebruik’ moest door het bedrijf wel zelf worden vastgelegd. Waren er in of na de periode 2012-2014 verhogingen in uitstoot van de stookinstallatie (bijvoorbeeld door bedrijfsvergroting of overgang naar houtstook) geweest, dan was een toetsing nodig en zou het verstandig zijn geweest snel in actie te komen en een vergunning aan te vragen.

Berekening
De meeste glastuinbouwbedrijven hebben echter geen berekening gemaakt en geen melding gedaan of een vergunning aangevraagd. De meeste gemeenten (veelal het eerste aanspreekpunt voor ondernemers met plannen) hadden het vinkje ‘Natuurbeschermings-wet’ niet aanstaan in de procedure rond een omgevings-, bouw-, of andere vergunning. De gemeenten hadden in de meeste gevallen ten behoeve van de Natuurbeschermingswet een ‘verklaring van geen bedenking’ van de provincie (bevoegd gezag ten behoeve van Nb-wet) moeten halen om een vergunning te mogen verlenen. Dat is echter veelal niet gebeurd. Ook bij wijzigingen van de inrichting en meldingen Activiteitenbesluit via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) werd dit niet vermeld.

Vergunningsplichtig

Op basis van de nu geldende regels lijkt het erop dat met name glastuinbouwbedrijven binnen en straal van 5 km van een voor stikstof gevoelig Natura 2000-gebied (afhankelijk van de gebruikte stookinstallatie en de hoeveelheid vervoersbewegingen van en naar het bedrijf) enige stikstofdepositie zouden kunnen veroorzaken en daarmee vergunningplichtig zijn geworden. 

Het advies is om in dat geval een AERIUS-berekening te maken, zodat duidelijk wordt hoeveel stikstofdepositie nu wordt veroorzaakt en of er een risico is indien er (nog) geen geldige Wnb-vergunning aanwezig is.

Bekijk hier het overzicht van de te hanteren referentiedata voor de Natura 2000-gebieden.

Nieuws

Contact

Leonie Claessen

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Glastuinbouw Nederland - © 2021