Businessplan Collectieve Waterzuivering

Het standaard businessplan collectieve waterzuivering is een leidraad voor zowel de collectieven als voor het bevoegd gezag. Uiterlijk voor 31 december 2016 dient het businessplan te worden ingeleverd bij bevoegd gezag.

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies