Glastuinbouw Waterproof

GlastuinbouwWaterproof.nl

In het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof werkt LTO Glaskracht Nederland samen met onderzoeksinstellingen en overheden. De onderzoeksresultaten dragen bij aan het halen van de gezamenlijke afspraak om in 2027 tot een (nagenoeg) nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau en de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater zijn essentieel. Een groot deel van het onderzoek valt binnen de kaders van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en/of Topsector Water.

Resultaten Glastuinbouw Waterproof

Ontwikkelingen, kennis over wetgeving, onderzoeksresultaten en tips & ervaringen van ondernemers over duurzaam omgaan met water vindt u op www.glastuinbouwwaterproof.nl. Via de databank zijn tientallen onderzoeken op het gebied van water te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek.

Samenwerken aan verduurzaming

Om de doelstellingen op het gebied van Water te bereiken is samenwerking van groot belang. Niet alleen is er de lange termijn doelstelling van nagenoeg nulemissie in 2027. Op de korte termijn moet worden voldaan aan de zuiveringsplicht die vanaf januari 2018 geldt. Samenwerking tussen ondernemers, ketenpartners, wetenschap en overheden is daarbij van belang. Ook binnen het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof vinden gezamenlijke projecten plaats, bijvoorbeeld op het gebied van optimaal hergebruik, beperken emissie, telen op alternatieve teeltsystemen en het ontwikkelen van ontsmettings- en  zuiveringstechnieken.

Nieuws

Agenda

Specialist

Margreet Schoenmakers

Innovatiespecialist | Programmamanager Water

Glastuinbouw Waterproof | Platform Duurzame Glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland

MargreetSchoenmakers @SchoenmakersM mrt 21
Projectvoorstellen emissiebeperking glastuinbouw nog in te dienen tot 31 maart. Zie voor mogelijkheden en voorwaard... https://t.co/S1KkRdgZDR
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies