Hoofdlijnenakkoord

Verplichte zuivering restwaterstromen

Glastuinbouw Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn met elkaar een hoofdlijnenakkoord overeengekomen met betrekking tot verplichte zuivering van restwaterstromen op glastuinbouwbedrijven.

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies