Waterdagen 2016

Water, Emissie & Techniek: beleid & praktijk

In 2018 geldt een verplichte zuivering voor restwaterstromen om de emissie naar sloten en het riool te verminderen. Samen met collega’s of alleen bereidt u zich nu voor op deze nieuwe wetgeving.

Dit jaar vonden verschillende Waterdagen plaats waarbij de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van water en emissie werden toegelicht. De focus van het programma dat LTO Glaskracht Nederland voor haar leden organiseerde, lag op de zuiveringstechniek.

Glastuinbouw Nederland - © 2022