WaterEvent 2019

3 oktober 2019

Presentaties

Plenair deel

Workshops

Workshop 1: Natrium onderzoek

Workshop 2: Emissiebeperking grondgebonden teelten

Workshop 3: Ion-specifiek telen/bemesting 2.0

Workshop 4: Microbiële sturing van gietwater voor een weerbaar gewas

Workshop 5: Telen met minder water & klimaatadaptie

Workshop 6: Waterkwaliteit snel in beeld

Workshop 7: Nagenoeg nul-emissie

Stands

Bekijk hier de filmpjes van de standhouders.

Nieuws

Specialist

Margreet Schoenmakers

Themaspecialist / Programmamanager Water

Glastuinbouw Waterproof | Platform Duurzame Glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland - © 2020