Waterstromen

Inventarisatie waterstromen

Een van de eerste stappen die gezet moeten worden om te kunnen voldoen aan de zuiveringsplicht is het op orde hebben van de waterstromen binnen uw bedrijf. Met behulp van het stappenplan en bijbehorend invulbestand (bij de downloads op deze pagina) brengt u de waterstromen een een praktische manier in beeld. Vervolgstap is aan de hand van de gegevens de waterstromen te optimaliseren. De tools zijn (voor leden) beschikbaar voor grondgebonden- en substraatteelt.

KasWaterWeter

De KasWaterWeter leidt u langs een praktisch keuzemenu waardoor u de, bekende en onbekende, waterstromen op uw bedrijf in beeld brengt. Daarnaast krijgt u mogelijke verbeteringen voor de waterkwaliteit en besparingen aangereikt. In gemiddeld 6 stappen komt u tot een antwoord of u kiest ervoor direct naar rekenmodules en checklists te gaan.

Bekijk hier het webinar wat over de KasWaterWeter is gehouden.

De inhoud van de zelfscan is gebaseerd op uiteenlopende onderzoeken in het kader van Glastuinbouw Waterproof met financiering van het Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Nieuws

Persbericht: Eerste MPS-certificatieschema waterzuivering imidaclopridhoudende middelen in kassen gereed

Per 1 oktober 2017 wordt het voor glastuinbouwbedrijven mogelijk om met een certificaat aan te tonen dat het restwater dat zij lozen voor minimaal 99,5% van gewasbeschermingsmiddelen is gezuiverd. Met het MPS-certificatieschema waterzuivering kunnen...

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies