Biodiversiteit

Glastuinbouw zet de bloemetjes buiten

Het klimaat, de stikstofcrisis, de afname van bijen en andere insecten en de toenemende problematiek rondom de eikenprocessierups, het zijn allemaal signalen dat het niet best gaat met de biodiversiteit in Nederland. De situatie is urgent. Dat onderkennen ook de ondernemers in de glastuinbouw. Daarom werken partijen in teeltgebieden in Zuid-Holland en Gelderland aan het verhogen van de biodiversiteit in deze kassengebieden.

Onderzoekers van Wageningen University & research gaan bij vier tuinders in de Zuid-Hollandse regio Oostland (Pijnacker, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek) twee jaar lang monitoren naar insecten. Doel is dat door het vergroten van de biodiversiteit in glastuinbouwgebieden, de druk van schadelijke insecten in de kassen afneemt, of in ieder geval gelijk blijft. Onderzoekers hebben de beplanting specifiek uitgezocht om zoveel mogelijk zogenoemde natuurlijke vijanden aan te trekken. De verhoogde biodiversiteit mag uiteraard geen bedreiging vormen voor de planten in de kassen. Net als natuurorganisaties zien tuinders graag meer vogels in het gebied.

Meer biodiversiteit rond de kas
Chrysantenkweker Koen Kreling uit de Bommelerwaard in Gelderland is al een jaartje verder in zijn streven naar meer biodiversiteit rondom zijn kas. "Toen we vierenhalf jaar geleden ons bedrijf met een kasoppervlak van 12 ha bouwden, lette de gemeente scherp op de landelijke inpasbaarheid. Het aanleggen van een groenstrook aan de oostzijde van de kas was een van de voorwaarden waarmee we te maken kregen", zegt de ondernemer. De groenstrook is een praktisch middelpunt en onderzoeksobject binnen een uitgebreid project over inpasbaarheid van glastuinbouwbedrijven in combinatie met biodiversiteit. De planten in de groenstrook dragen bij aan biodiversiteit in de omgeving. En dat geldt ook voor de beestjes die afkomen op de groenstrook.

Maatschappelijk verantwoord
Biodiversiteit hoort er gewoon bij, vinden tuinders in de glastuinbouw. Het is een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom willen ondernemers in de glastuinbouw er graag aan meewerken. Mits het op een praktische manier in te vullen is. En daar kunnen de projecten met de groenstrook in de Bommelerwaard en bij de vier bedrijven in Zuid-Holland een goede bijdrage aan leveren.

Glastuinbouw Nederland - © 2024