Glastuinbouw nu en in de toekomst

De glastuinbouw wordt gezien als bron van innovatie en nieuwe technologie. Kassen kunnen daarmee een oplossing bieden voor maatschappelijke uitdagingen, ondere andere op gebied van duurzaamheid. Vernieuwing is erop gericht glastuinbouwbedrijven schoon en energiezuinig te laten produceren, met respect voor de aarde, met zo weinig mogelijk grondstoffen en met aandacht voor goede arbeidsomstandigheden.

Belangrijk voor ondernemers in de glastuinbouw zijn innovaties op gebied van energie(besparing) en groeilicht (waaronder LED’s), maar ook investeren ondernemers in vergroening en verduurzaming. Lees verder op deze pagina meer over de thema's die in de nu en in de toekomst belangrijk zijn. 

Welke oplossingen dragen nu al bij? 

  • Tuinbouwondernemers investeren in warmte uit de bodem (geothermie). Die aardwarmte kan niet alleen de kassen, maar ook huizen, zwembaden en fabrieken verwarmen.
  • Kassen vangen regenwater op om wateroverlast te voorkomen in periodes met extreme neerslag.
  • Planten in kassen benutten de CO2-uitstoot van fabrieken om te groeien.
  • Een bloemrijke omgeving rondom de kas zorgt voor meer biodiversiteit. 

Meer weten over de innovatieve oplossingen in en om de kas? Lees hier verder over de bijdrage die de glastuinbouw levert aan een duurzame samenleving.

Circulaire kas

In de beschermde omgeving van de kas kunnen glastuinbouwbedrijven goed rekening houden met het milieu. Kassen worden meer en meer gesloten productie-ecosystemen, ook wel circulaire kassen. In die kassen gebruiken telers water en voedingsstoffen steeds opnieuw, zodat steeds minder water en bemesting nodig is.

Drones en robots in de kas
Telers zetten natuurlijke vijanden (beestjes bestrijden met beestjes) in tegen ziektes en plagen. Ook worden steeds meer nieuwe technieken toegepast, zoals drones om de slechte beestjes aan te vallen en robots om ziektes in het gewas op te sporen. Zo zijn vrijwel geen gewasbeschermingsmiddelen meer nodig. Sowieso maakt de glastuinbouw bij voorkeur gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen.

Groenten, bloemen en planten uit Nederlandse kassen zijn nu al de schoonste van de wereld!

Gezondheid & Geluk

De samenleving profiteert van de innovaties die ondernemers in de glastuinbouw ontwikkelen. Allereerst zorgen gezonde, smaakvolle groenten en fruit en mooie bloemen en planten voor de gezondheid en het geluk van miljoenen consumenten in binnen- en buitenland. Vanwege de groei van de wereldbevolking en toename van diverse welvaartsziekten wordt dat naar de toekomst toe alleen maar belangrijker.

Werkgelegenheid

De glastuinbouwsector draagt bij aan de economische groei (€ 7,3 miljard aan de Nederlandse economie) en creëert volop werkgelegenheid. Door de technologische ontwikkelingen ontstaan ook steeds nieuwe soorten banen, bijvoorbeeld op gebied van ICT, digitalisering en marketing. Ruim 82.000 mensen werken in de glastuinbouw. In piekperioden, bijvoorbeeld rondom de oogst in de zomer, loopt dit op tot bijna 114.000 mensen.

Schaalvergroting, mechanisatie en robotisering zorgen ervoor dat zwaar handwerk steeds meer vervalt. Daardoor en door internationalisering is de glastuinbouw een sector die altijd op zoek is naar veelzijdige, gemotiveerde medewerkers. Er is volop ruimte voor scholing en doorontwikkeling.

Lees hier meer over de carrièrekansen in en om de kas.

Glastuinbouw Nederland - © 2024