Glastuinbouw nu en in de toekomst

De glastuinbouw wordt gezien als bron van innovatie en nieuwe technologie. Kassen kunnen daarmee een oplossing bieden voor maatschappelijke uitdagingen, onder andere op gebied van duurzaamheid. Vernieuwing is erop gericht glastuinbouwbedrijven schoon en energiezuinig te laten produceren, met respect voor de aarde, met zo weinig mogelijk grondstoffen en met aandacht voor goede arbeidsomstandigheden.

Belangrijk voor ondernemers in de glastuinbouw zijn innovaties op gebied van energie(besparing) en groeilicht (waaronder LED’s), maar ook investeren ondernemers in vergroening, verduurzaming en automatisering. Lees verder op deze pagina meer over de thema's die in de nu en in de toekomst belangrijk zijn. 

Welke oplossingen dragen nu al bij? 

  • Tuinbouwondernemers investeren in warmte uit de bodem (geothermie). Die aardwarmte kan niet alleen de kassen, maar ook huizen, zwembaden en scholen verwarmen.
  • Kassen vangen regenwater op om wateroverlast te voorkomen in periodes met extreme neerslag.
  • Planten in kassen benutten de CO2-uitstoot van fabrieken om te groeien.
  • Een bloemrijke omgeving rondom de kas zorgt voor meer biodiversiteit.
  • Automatisering en robotisering maken de kas toekomstbestendig: minder monotoon handwerk en meer interessante, technische functies.

Meer weten over de innovatieve oplossingen in en om de kas? Lees hier verder over de bijdrage die de glastuinbouw levert aan een duurzame samenleving.

Circulaire kas

In de beschermde omgeving van de kas kunnen glastuinbouwbedrijven goed rekening houden met het milieu. Kassen worden meer en meer gesloten productie-ecosystemen, ook wel circulaire kassen. In die kassen gebruiken telers water en voedingsstoffen steeds opnieuw, zodat steeds minder water en bemesting nodig is.

Telers zetten natuurlijke vijanden (beestjes bestrijden met beestjes) in tegen ziektes en plagen. Ook worden steeds meer nieuwe technieken toegepast, zoals drones om de slechte beestjes aan te vallen. Zo zijn vrijwel geen gewasbeschermingsmiddelen meer nodig. Sowieso maakt de glastuinbouw bij voorkeur gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen.

Groenten, fruit, bloemen en planten uit Nederlandse kassen zijn nu al de schoonste van de wereld!

Gezondheid & Geluk

De samenleving profiteert van de innovaties die ondernemers in de glastuinbouw ontwikkelen. Allereerst zorgen gezonde, smaakvolle groenten en fruit en mooie bloemen en planten voor de gezondheid en het geluk van miljoenen consumenten in binnen- en buitenland. Vanwege de groei van de wereldbevolking en toename van diverse welvaartsziekten wordt dat naar de toekomst toe alleen maar belangrijker.

Werkgelegenheid

De glastuinbouwsector draagt bij aan de economische groei (€ 7,3 miljard aan de Nederlandse economie) en creëert volop werkgelegenheid. Door de technologische ontwikkelingen ontstaan ook steeds nieuwe soorten banen, bijvoorbeeld op gebied van ICT, digitalisering en marketing. Ruim 82.000 mensen werken in de glastuinbouw. In piekperioden, bijvoorbeeld rondom de oogst in de zomer, loopt dit op tot bijna 114.000 mensen.

Schaalvergroting, mechanisatie en robotisering zorgen ervoor dat zwaar handwerk steeds meer vervalt. Daardoor en door internationalisering is de glastuinbouw een sector die altijd op zoek is naar veelzijdige, gemotiveerde medewerkers. Er is volop ruimte voor scholing en doorontwikkeling.

Lees hier meer over de carrièrekansen in en om de kas.

Drones in de kas

Geen film, televisieprogramma of fotoreportage in de open lucht of de cameraman maakt wel gebruik van een drone. En ook in de kassen is de drone bezig aan een sensationele opmars. Er zijn drones die ’s nachts in de kassen schadelijke motjes uit de lucht halen, die rondvliegen om te kijken of er zieke planten in de kas staan, of die kunnen beoordelen of bloemen al klaar zijn om te oogsten. Al deze activiteiten zijn voor medewerkers in de kas zeer tijdrovend en ook tamelijk eentonig. Dus hulde voor de drone, de medewerker van de toekomst.

Foto: Pats©

Automatisering: robots

Er wordt al heel lang onderzoek naar gedaan en het blijkt lastiger dan gedacht, maar robots in de kas zijn de toekomst! In veel verwerkingsafdelingen van teeltbedrijven zijn de laatste jaren al robots actief. Ze zijn erg goed in het sorteren en klaarzetten van bijvoorbeeld geoogste bloemen of potplanten. Dat betekent dat er minder fysieke handelingen nodig zijn op een bedrijf. Medewerkers kunnen zich daardoor ontwikkelen tot technisch specialisten en werken aan een uitdagende loopbaan in en om de kas.

Oogstmachines
Samen met onderzoekers zijn veel telers actief met de ontwikkeling van een oogstmachine voor hun gewas. Dat zou echt een revolutionaire ontwikkeling zijn, maar het blijkt niet zo eenvoudig. Elke tomaat of roos is immers anders en groeit anders. Ook de aanwezigheid van blad maakt het voor het ‘oog’ van de robot lastig om een bloem of vrucht te vinden en herkennen. Maar het is een kwestie van tijd tot ook voor het plukken van bloemen, groenten en fruit elektronische ‘ogen en armen’ worden ingezet.

Foto: Gerbera United©

In de praktijk

Robot voor bijhouden voorraadsysteem

Gijsbert Verboom van Gerbera United: ‘We weten altijd hoeveel bloemen we in onze voorraad hebben. De robot is ruim drie jaar in gebruik en vergde een forse investering, maar we sparen er inmiddels 15 tot 20% arbeid mee uit. Dat zijn toch drie tot vier mensen.’

Glastuinbouw Nederland - © 2024