Glastuinbouw Nederland: Morgen groeit vandaag

Jaaroverzicht 2023

Glastuinbouw Nederland

Binnen Glastuinbouw Nederland werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Gezondheid & GelukPlantgezondheid en Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s binnen hèt ondernemersnetwerk van de glastuinbouwsector. Samen vertegenwoordigen we 75% van het totale glastuinbouwareaal.

Jaarplan

Lees in het jaarplan meer over de ambities, speerpunten en uitdagingen per thema van Glastuinbouw Nederland.

Visie

Ondernemers in de glastuinbouw telen op een verantwoorde manier groenten, bloemen, planten en zachtfruit onder glas ter bevordering van een gezonde samenleving. Zij zijn met elkaar in staat om op economisch verantwoorde wijze consumentenwensen en milieueisen in hun bedrijfsvoering te verenigen. In de beschermde omgeving van de kas gebruiken zij al het goede van de natuur optimaal, houden zij ziekten en belagers buiten de deur en sluiten zij milieubelastende reststromen uit. Ook bieden zij uitdagende banen op ieder opleidingsniveau en op veel verschillende vakgebieden.

Glastuinbouw Nederland verenigt en ondersteunt ondernemers hierin met als belangrijkste activiteiten lobby richting de (inter)nationale, provinciale en regionale overheden, het aanjagen van kennisontwikkeling en het inspireren van ondernemers door kennisuitwisseling.

Missie

Werken aan een verantwoorde glastuinbouw met optimale ondernemersvoorwaarden voor dé leden is onze uitdaging. Wij zorgen voor collectieve oplossingen voor een verantwoorde, financieel gezonde en toekomstbestendige sector. Dit doen we door te anticiperen op externe toekomstige ontwikkelingen en van ons te laten horen in het publieke en politieke debat. Hierin stellen wij de belangen van onze leden centraal. Zo dragen we bij aan een sterk ondernemersklimaat, een gezonde en internationaal sterke glastuinbouwsector.

Kernwaarden

Samen
Wij initiëren, stimuleren en faciliteren collectieve kennisontwikkeling en –uitwisseling ter verbetering van de bedrijfsvoering van onze leden. Dit doen we samen met ondernemers en een breed netwerk van partners.

Effectief beïnvloeden
In onze actieve lobby richting overheid, politiek en maatschappelijke organisaties beïnvloeden we op een effectieve manier beleidsmakers waardoor onze leden optimaal kunnen ondernemen. We bouwen aan relaties en openen deuren die voor anderen gesloten blijven.

Alert
Gemotiveerde en kundige medewerkers en bestuurders bereiken resultaten samen met de aangesloten leden. Zij houden elkaar alert. De ondernemers in ons netwerk vormen onze voelsprieten in de praktijk.

Inzicht
Glastuinbouw Nederland biedt haar leden onafhankelijk inzicht in actuele relevante ontwikkelingen die nu of in de toekomst spelen binnen en buiten de glastuinbouwsector.

Ondernemersnetwerk

Wij initiëren, stimuleren en faciliteren collectieve kennisontwikkeling en -uitwisseling ter verbetering van de bedrijfsvoering van onze leden via de actieve begeleiding van ruim 25 gewascommissies, 14 gewascoöperaties, 11 glastuinbouwregio's en 10 ondernemersgroepen.

Dit doen we samen met ondernemers, toeleveranciers, onderzoeksinstellingen, ketenorganisaties en de Greenports.

Beleidsbeïnvloeding

In onze actieve lobby richting overheid, politiek en maatschappelijke organisaties beïnvloeden we op een effectieve manier beleidsmakers waardoor onze leden optimaal kunnen ondernemen. We bouwen aan relaties en openen deuren die voor anderen gesloten blijven.

Innovatie

Via het innovatieprogramma Kennis in je Kas (KijK) waaronder Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid vallen, stimuleren wij de professionalisering en vernieuwing van de glastuinbouwbedrijven. Hierdoor bieden wij onze leden onafhankelijk inzicht in actuele relevante ontwikkelingen die nu of in de toekomst spelen binnen en buiten de sector.

Ook zijn wij initiatiefnemer van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN), die werkt aan grensverleggende innovaties binnen het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw.

Gewascoöperaties

Om kennis te blijven ontwikkelen stimuleert Glastuinbouw Nederland de oprichting van gewascoöperaties. In zo’n gewascoöperatie, waarvan er vanaf 2014 14 zijn opgericht, bepalen de leden gezamenlijk welke kennis zij (laten) ontwikkelen. De kosten daarvan dragen de leden gezamenlijk. Samen met Flynth Adviseurs en Accountants en Westland Partners ondersteunt Glastuinbouw Nederland bij de oprichting en inrichting.

Tuinbouw Jongeren Nederland

Vanuit Glastuinbouw Nederland is de groep Tuinbouw Jongeren Nederland opgericht om de betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten onder jongeren tot 35 jaar in de glastuinbouw. De stem, ideeën en inbreng van tuinbouw jongeren zijn van groot belang voor de toekomstige strategieën en beleid van de glastuinbouwsector.

Samenwerking met stakeholders

Samenwerking met Greenports

Jaaroverzicht 2023

Glastuinbouw Nederland - © 2024