Glastuinbouw Nederland: Morgen groeit vandaag

Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s binnen het ondernemersnetwerk. Samen vertegenwoordigen we 70% van het totale glastuinbouwareaal.

Visie

De Nederlandse glastuinbouw is een krachtige en innovatieve sector. Nederlandse tuinders telen op een verantwoorde manier groenten, bloemen en planten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van consumenten in Europa en daarbuiten. Zij zijn in staat om de wensen van consumenten, milieueisen en economie te verenigen in hun bedrijfsvoering. In de beschermende omgeving van de kas gebruiken zij al het goede van de natuur optimaal, houden zij ziekten en belagers buiten de deur en sluiten zij milieubelastende reststromen uit. Ook werken zij met zorg aan de arbeidsomstandigheden van hun personeel.

Glastuinbouw Nederland verenigt en ondersteunt ondernemers hierin met als belangrijkste activiteiten lobby richting de landelijke, provinciale en regionale overheden, het aanjagen kennisontwikkeling en het inspireren van ondernemers door kennisuitwisseling.

Missie

Werken aan een verantwoorde glastuinbouw met optimale ondernemersvoorwaarden voor dé leden is onze uitdaging. Wij zorgen voor collectieve oplossingen voor een verantwoorde, financieel gezonde en toekomstbestendige sector. Dit doen we door te anticiperen op externe toekomstige ontwikkelingen en van ons te laten horen in het publieke en politieke debat. Hierin stellen wij de belangen van onze leden centraal. Zo dragen we bij aan een sterk ondernemersklimaat, een gezonde en internationaal sterke glastuinbouwsector.

Jaarplan

Lees in het jaarplan 2020 meer over de ambities, speerpunten en uitdagingen per thema van Glastuinbouw Nederland.

Beleidsbeïnvloeding

In onze actieve lobby richting overheid, politiek en maatschappelijke organisaties beïnvloeden we op een effectieve manier beleidsmakers waardoor onze leden optimaal kunnen ondernemen. We bouwen aan relaties en openen deuren die voor anderen gesloten blijven.

Innovatie

Via het innovatieprogramma Kennis in je Kas (KijK) waaronder Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid vallen, stimuleren wij de professionalisering en vernieuwing van de glastuinbouwbedrijven. Hierdoor bieden wij onze leden onafhankelijk inzicht in actuele relevante ontwikkelingen die nu of in de toekomst spelen binnen en buiten de sector.

Ook zijn wij initiatiefnemer van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN), die werken aan grensverleggende innovaties binnen het innovatieprogramma Waard&vol Groen.

Ondernemersnetwerk

Wij initiëren, stimuleren en faciliteren collectieve kennisontwikkeling en -uitwisseling ter verbetering van bedrijfsvoering van onze leden via de actieve begeleiding van ruim 25 gewascommissies en 13 gewascoöperaties. Dit doen we samen met ondernemers, toeleveranciers en onderzoeksinstellingen.

Gewascoöperaties

Om kennis te blijven ontwikkelen stimuleert Glastuinbouw Nederland de oprichting van gewascoöperaties. In zo’n gewascoöperatie, waarvan er vanaf 2014 13 zijn opgericht, bepalen de leden gezamenlijk welke kennis zij (laten) ontwikkelen. De kosten daarvan dragen de leden gezamenlijk. Samen met Flynth Adviseurs en Accountants en Westland Partners ondersteunt Glastuinbouw Nederland bij de oprichting en inrichting.

Jaaroverzicht 2020

Glastuinbouw Nederland - © 2020