De circulaire kas

Het belangrijkste kenmerk van de glastuinbouw is dat producten worden geteeld in een bedekte omgeving, de welbekende kas. Deze beschermde omgeving biedt hele goede mogelijkheden om van die kas een zogenoemde circulaire kas te maken. Een circulaire kas wil zeggen dat alle grondstoffen zoals mest of water worden hergebruikt. Dit is een duurzame manier van telen. Groenten, zachtfruit, bloemen en (pot)planten worden op die manier geteeld binnen een duurzaam systeem met aandacht voor mens, dier, milieu en omgeving.

Wat is circulair?

Circulaire glastuinbouw is een teeltysteem waarin grondstoffen (zoals fossiele brandstoffen) niet worden uitgeput. Binnen de glastuinbouw zijn telers daar al langere tijd mee bezig. Alle reststoffen worden volledig opnieuw ingezet in het systeem, of als grondstof voor andere productieprocessen. Daardoor wordt bijvoorbeeld water telkens opnieuw gebruikt in een circulaire kas. Dat levert natuurlijk een besparing op.

Ook zijn er al mooie voorbeelden van ondernemers die restafval uit de kas hergebruiken voor een ander product. Bijvoorbeeld de stengels van chrysanten of tomatenplanten, die als grondstof worden gebruikt voor de productie van papier, textiel, of bouwmateriaal.

Gaan met die circulaire kas! - Samen gezonder en gelukkiger

De glastuinbouw is van grote betekenis voor de toekomst van Nederland. In het boekje ‘Gaan met die circulaire kas! - Samen gezonder en gelukkiger’ van Glastuinbouw Nederland  lees je meer over de ambitie en de missie van de glastuinbouwsector. Lees hier het boekje (Engels / Duits).

Een wereld met circulaire oplossingen

In de Nederlandse circulaire kassen wordt heel zuinig omgegaan met onder andere grondstoffen, energie en water. Zo blijven aan het einde van de teelt stengels en bladeren over die vroeger naar de groenverwerkers werden gebracht. Wouter Duijvesteijn (Beyond Chrysant) teelt chrysanten en vertelt wat in zijn kas gebeurt met de reststoffen en laat mooie voorbeelden zien.

Voorbeelden uit de circulaire kas

Efficiënt watergebruik

  • Door te telen in teeltgoten met substraatmatten (in plaats van planten in de grond) kunnen telers met behulp van de computer nauwkeurig bepalen hoeveel water de plant nodig heeft. De teler kan dat water (inclusief de meststoffen) ook nog hergebruiken. Dubbel duurzaam dus.

Gezonde planten

  • De circulaire kas biedt ook mogelijkheden voor een biologisch ecosysteem. Dat vraagt om gezonde planten en een weerbaar teeltsysteem. Ziekten en plagen worden bestreden met natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Maar steeds vaker ook met beestjes die natuurlijke vijanden zijn van een plaag in het gewas. Op die manier laten we de natuur zijn werk doen en bestrijden we beestjes met beestjes.

Energietransitie

  • De warmte die planten nodig hebben om te groeien komt in de circulaire kas niet van fossiele brandstoffen. Steeds vaker kiezen teeltbedrijven voor aardwarmte, zonne-energie of bio-energie.
  • Door het gebruik van lampen kunnen telers ook in de winter duurzame groenten, bloemen en planten van de hoogste kwaliteit telen. Telers kiezen steeds meer voor LED-lampen. Die zijn energiezuiniger. Ook omdat alleen die kleuren worden gebruikt waar de plant wat aan heeft.

Ondernemers aan het woord

Compost van restmateriaal freesia's

Penning Freesia heeft een eigen composteringsmachine waar een deel van het restmateriaal wordt verwerkt tot compost. Marko Penning: 'Dat gebruiken we zelf in de kas. Resultaat is dat we van vier containers naar de afvalverwerker terug zijn gegaan naar één.'

Beestjes inzetten tegen beestjes

Voor de bescherming van de paprika’s gebruikt Wouter Overgaag in zijn kassen zoveel mogelijk biologische middelen. Wouter: 'Het liefst zetten we vriendelijke beestjes in tegen schadelijke beestjes. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan.'

Water 100% (her)gebruiken

Bij gerberateler Marius Mans (Mans Flowers) gaat er geen water verloren. Marius: ‘Bij ons wordt 100% van het water in de kas (her)gebruikt. Wij maken gebruik van een gesloten teeltsysteem.’

Duurzamer telen met oog voor klimaat en milieu

De vetplanten van kwekerij OVATA dragen het keurmerk On the way to PlanetProof. “Je kunt er daardoor op rekenen dat je vetplant duurzamer is geteeld met oog voor het klimaat en het milieu”, zegt Karin. Hoe voldoe je aan de stenge eisen van het keurmerk?

Glastuinbouw Nederland - © 2024