Aardwarmte in de glastuinbouw

Wat is aardwarmte?

Geothermie, ofwel aardwarmte, is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee huizen, gebouwen en kassen kunnen worden verwarmd. Heet water van 70 tot 90oC wordt hiervoor van 2 tot 3 km diep opgepompt, uitgekoeld en terug de grond in gepompt. Via een pijp gaat water omhoog en datzelfde water gaat via een tweede pijp weer omlaag. De pijpen worden samen een ‘doublet’ genoemd. Een mooie techniek om duurzaam te verwarmen! In de video wordt uitgelegd hoe aardwarmte werkt.

Hoe maakt de glastuinbouw gebruik van aardwarmte?

De Nederlandse glastuinbouw telt zo'n 20 aardwarmtebronnen. Deze zijn verspreid over heel Nederland. Om bloemen, planten, groenten en fruit in kassen te telen heb je voor heel veel teelten warmte nodig. Voor deze warmte wordt meestal aardgas gebruikt. Maar wist je dat een duurzaam en natuurlijk alternatief aardwarmte is? Daarom is de glastuinbouw - als eerste - vijftien jaar geleden begonnen deze techniek te ontwikkelen.

De glastuinbouw verwacht dat aardwarmte een van de grootste en belangrijkste energiebronnen wordt.

In deze video is te zien hoe een aardwarmtebron wordt gemaakt.

Facts & Figures

  • De Nederlandse glastuinbouw telt 20 geothermiebronnen (aardwarmte).

  • 11,9% van het energiegebruik in de glastuinbouw komt uit duurzame bronnen.

  • De glastuinbouw gebruikt 3,6 miljard m3 aardgas. 2,6 miljard daarvan is voor de verwarming van de kassen en 1,0 miljard is voor de productie van elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het net.

  • Wist je dat de glastuinbouw met de teruglevering van haar totale elektriciteitsproductie voorziet in ruim 9% van de totale Nederlandse elektriciteitsconsumptie?

  • Het energieverbruik in de glastuinbouw per eenheid product is sinds 1990 gehalveerd.

In de praktijk

Aardgas besparen in de Koekoekspolder

Komkommerteler Kees Vahl is een van de tuinders die is aangesloten bij het aardwarmtecluster Greenhouse Geo Power in de Koekoekspolder (Overijssel). Tuinders uit de regio nemen warmte af van de bron, die vervolgens in de kassen wordt gebruikt. 'De afgelopen jaren is miljoenen m3 aardgas bespaard.'

Aardwarmteproject in Maasdijk

Eind november 2022 brachten Rob Jetten (ministerie van EZK), Piet Adema (ministerie van LNV) en Marnix van Rij (ministerie van Financiën) een bezoek aan de boring van energie- en afvalbedrijf HVC aan het aardwarmteproject in Maasdijk.

Aardwarmte in 2040

In 2040 wil de glastuinbouw klimaatneutraal produceren. Dit begint met energie besparen. Daar wordt door de glastuinbouwsector hard aan gewerkt. De behoefte aan warmte in de kas die na besparing nog overblijft, komt voor 30 tot 50% van aardwarmte. De overige warmte komt van onder meer warmtepompen, restwarmte van duurzame bronnen, groen gas en waterstof. De glastuinbouw is dus hard op weg in de energietransitie.

Meer over aardwarmte

Meer lezen over aardwarmte in Nederland? Check de volgende websites:

Glastuinbouw Nederland - © 2024