‘100% van het water wordt (her)gebruikt’

Telers in de glastuinbouw hebben veel aandacht voor zuinig watergebruik. In de gerberakas van Marius Mans uit Brakel (Mans Flowers) wordt 100 procent van het water (her)gebruikt. “Voor mooie gerbera’s is een goede plantgroei van groot belang én daarvoor is schoon water weer belangrijk. Daarom hebben wij al bij de start van deze kas geïnvesteerd in duurzaam watergebruik.”

Marius maakt gebruik van een gesloten teeltsysteem: er gaat geen water verloren. De gerberaplanten staan in losse potten, waardoor elke plant individueel water krijgt. Het water komt via slangen en een druppelaar bij de plantwortels. Meerdere keren per dag druppelt er water vanuit de druppelaar in de pot. Om ervoor te zorgen dat de plant de hele dag water op kan nemen, zitten er steenwolblokjes in de potten. Die werken als een spons. Ze houden het water vast dat de plant niet meteen op kan nemen. Zo kan de plant ook op de momenten dat er geen water wordt gegeven toch water opnemen.

Glastuinbouw Nederland - © 2024