Reactie op plannen Kabinet: ‘Teleurstellend dat steun glastuinbouw nog uitblijft’

Wel financiële regelingen voor de consument, om de enorme impact van de torenhoge gas- en elektriciteitsprijzen te compenseren, maar vooralsnog geen steun voor het bedrijfsleven. En dus ook niet voor de glastuinbouw, terwijl de nood onder telers groot is. “Dat is teleurstellend”, zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland in een eerste reactie op de kabinetsplannen die op Prinsjesdag openbaar zijn gemaakt. “Ook voor de benodigde versnelling van de energietransitie is steun voor de glastuinbouw immers van groot belang.”

Hoewel zij begrip heeft voor de regeling die de regering, samen met de energiebedrijven, heeft opgezet voor consumenten in financiële nood, benadrukt Adri Bom-Lemstra nogmaals het belang van steun voor het bedrijfsleven. “Er sijpelen weliswaar signalen door dat die steun er alsnog komt, maar in de plannen van het Kabinet zien we daar niets van terug. Het Kabinet is sowieso veel te laat met een reactie op de energiecrisis, die feitelijk al sinds de oplopende spanningen van een jaar geleden in Oekraïne een feit is.”

Gelijk speelveld
Glastuinbouw Nederland heeft de ingrijpende gevolgen voor ondernemers in de glastuinbouw de afgelopen maanden al meerdere keren onder de aandacht gebracht van de politiek. “Momenteel zien we dat goede, vooruitstrevende ondernemers noodgedwongen hun bedrijf moeten beëindigen. Dat heeft uiteraard ook veel impact op de werknemers op die teeltbedrijven. Het kan niet zo zijn dat consumenten enerzijds worden gecompenseerd voor hun hoge energierekening, maar anderzijds het risico lopen hun baan te verliezen omdat bedrijven niet worden gesteund.”
Producenten van glasgroenten, bloemen, planten en fruit opereren hoofdzakelijk op een Europese markt. Een gelijk speelveld moet het uitgangspunt zijn binnen de Europese Unie. “Ook om die reden moet het Kabinet de glastuinbouw te hulp schieten. De belangrijke EU-landen ondersteunen hun MKB-bedrijven, inclusief glastuinbouwbedrijven, wel. Zij laten het bedrijfsleven niet vallen. Dat mag Nederland ook niet doen.”

Energietransitie
Bovendien benadrukt Glastuinbouw Nederland in haar kernboodschap aan politiek en maatschappij voortdurend dat de glastuinbouw ons land middels innovatieve technologie helpt bij de energietransitie. Grote kans dat huizen nu of in de toekomst worden verwarmd via de Nederlandse kassen. Ook levert de glastuinbouw dankzij die hightech kassen inmiddels zo’n 10% van de stroom in Nederland.
“Dat aandeel kan de komende jaren verder toenemen, maar investeren in de energietransitie is dan wel een must”, stelt Adri Bom-Lemstra. “Door de huidige, extreem hoge gasprijzen zijn investeringen bij veel bedrijven de afgelopen maanden echter tot stilstand gekomen. Een verandering in het overheidsbeleid is daarom noodzakelijk, want de energietransitie moet door. Het is teleurstellend dat het Kabinet daar in haar plannen voor het nieuwe regeringsjaar geen aanzet toe heeft gegeven.”

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2024