Duurzame warmte uit de kas

Telers leveren een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving. Zo kan de warmte uit de kas die wordt gebruikt om de planten te laten groeien ook gebruikt worden voor het verwarmen van huizen, scholen of sporthallen. De warmte in kassen is steeds vaker afkomstig van geothermie – ook aardwarmte genoemd. Dit is een natuurlijke en duurzame warmtebron.

 

Bij aardwarmte wordt warm water dat van nature diep in de aarde zit opgepompt. De warmte hiervan wordt gebruikt om de kas op te warmen. Het afgekoelde water stroomt terug naar de warme aardlaag, waar het weer opnieuw wordt opgewarmd.

Lees hier over andere manieren waarop telers bijdragen aan een duurzame samenleving.

Glastuinbouw Nederland - © 2024