Workshop Pathways Virussen

Datum 29 januari 2020
Tijd 13:30 - 17:00
Locatie Glastuinbouw Nederland (zaal Hortiversum Groot): Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
Contact Helma Verberkt

De laatste jaren wordt de tuinbouwsector steeds meer geconfronteerd met (dreiging van) virus- en viroidenaantastingen. De impact hiervan kan uiteenlopen van gering (latent aanwezig), economische schade tot aan ruiming van kassen omdat het virus of viroïd een quarantaine status heeft. Afhankelijk van het type virus is de verspreidingsroute verschillend. Bepaalde insecten als trips en wittevlieg kunnen virussen overbrengen, maar ook mensen als het een mechanisch overdraagbaar virus betreft.

Kennis over type virus en verspreiding is dus heel belangrijk om het risico van het virus in te schatten en daarmee juiste preventiemaatregelen te treffen om teelt en afzet te beschermen. Met deze kennis kunnen ook de pathways in kaart gebracht worden en kan een betere inschatting gegeven worden t.a.v. (nieuwe) potentiele gevaren voor de Nederlandse glastuinbouw.

In een interactieve workshop worden de mogelijke pathway’s met diverse ketenpartijen in de glastuinbouw in kaart gebracht. Telers zijn van harte welkom om bij deze workshop aan te sluiten

Programma
13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening door Helma Verberkt (Glastuinbouw Nederland, penvoerder PPS ‘Fytosanitair Belangrijk voor Nederland’)
14.10 uur Presentatie achtergronden virussen en hun manieren van overdracht door Martin Verbeek (Wageningen University & Research)
14.40 uur Samen interactief inzicht krijgen in verspreidingsroutes door Ineke Stijger (Wageningen University & Research)
15.10 uur Pauze
15.30 uur Toepassen van de bij onderdeel 3 verkregen inzichten in specifieke casussen door René van der Vlugt (Wageningen University & Research)
16.00 uur Plenaire bespreking van de uitkomsten onderdelen 3 en 4 door René van der Vlugt
16.30 uur Inventarisatie van beschikbaarheid en bruikbaarheid van informatiekanalen door Helma Verberkt en Wim Rodenburg (GroentenFruit Huis)
17.00 uur Afsluiting door Helma Verberkt

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier (log hier voor in). Aanmelden is verplicht en kan tot 28 januari.

Glastuinbouw Nederland

Peter Loef @PeterMJLoef jan 24
Borstlap wil uitzenden aan banden leggen en zzp'ers weren Duidelijk beeld hoe de uitzendbranche naar het rapport va... https://t.co/Zu4HPkHbsd
Jean Aerts @Jean_Aerts jan 24
Niet vreemd als je geen waterkracht kunt inzetten. Een regelbare vorm van fossiel-vrije stroomopwekking. Vanaf 2006... https://t.co/UyrNSH4hVU
Peter Loef @PeterMJLoef jan 24
'Geen reden om niet mee te doen aan Rainlevelr' https://t.co/BXKqRAyVZN
Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies