Gewascoöperatie Kalanchoe

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Kalanchoë is eind 2015 opgericht en officieel gestart in 2016. Het doel is onderzoek te doen om knelpunten in de teelt van kalanchoe op te lossen en toekomstgericht onderzoek te initiëren. Het initiatief kwam vanuit de landelijke commissie Kalanchoë, die al jarenlang betrokken is bij onderzoek, zowel voor de korte als de langere termijn.

Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak goedkoper en sneller is dan een individuele koers. Wat het onderzoek betreft ligt de nadruk van de gewascoöperatie op Plantgezondheid en Energie, daarnaast is er wanneer nodig ook aandacht voor Water. Plantgezondheid is een belangrijk vraagstuk. Het verkrijgen en behouden van een effectief middelenpakket heeft de aandacht. Ontwikkeling van nieuwe bestrijdingstechnieken, middelen en natuurlijke vijanden blijft noodzakelijk om de ziekten en plagen in de hand te houden. Ieder lid van de coöperatie kan projecten of ideeën aandragen. Het bestuur beslist welke projecten er daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarbij staat altijd het belang van de gezamenlijke leden voorop.

Het bestuur houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering waar wordt gestemd over de begroting, deelname aan onderzoek en de jaarlijkse bijdrage per hectare. De leden van de landelijke commissie Kalanchoë vormen samen tevens het bestuur van de gewascoöperatie. Regelmatig worden zaken afgestemd tijdens de excursies (zes keer per jaar).

Nieuws

Contact

Machteld Bouw

Netwerkcoördinator Kalanchoë

Glastuinbouw Nederland - © 2024